”OPEN” – En utställning av konst- och foto­utbildningen

Utställningen

Konstutbildningen, Projektåret i Konst och Projektåret i Foto ställer ut sina verk på Sigtuna museum, i Sigtuna rådhus, i muséets trädgård samt i ”Urmakaren”, det lilla gula huset bakom muséets trädgård.

Deltagarna på tre av våra kulturutbildningar har fått möjlighet att ställa ut sina verk i samarbete med Sigtuna museum. Utställningens namn valdes till att bli ”OPEN” för att symbolisera öppenhet.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om utställarna och om de olika verken.

OPEN

Folkhögskolan har i snart 170 är spelat en betydande roll i demokratiseringen av Sverige men också i bevarandet av densamma. Det är ingen liten sak.

På folkhögskolan både utbildar och omskolar sig människor. Den är en del av vårt gemensamma kulturarv med en helt unik utbildningsform, som ger människor i olika åldrar, bakgrund och livserfarenheter, en möjlighet att träffas och utvecklas tillsammans. Särskilt viktigt idag, då sociala träffpunkter i den verkliga världen blir allt färre. Folkhögskolan med sin humanistiska bildningstradition, kan hjälpa till att motverka fördomar och riva ned barriärer människor emellan, vilket inte bara är fina ord utan faktiskt händer på riktigt. Men det gäller att vara öppen. Man kan förstå ordet genom att titta på dess motsats: stängd, sluten.

Öppenhet däremot, inger hopp.

Utställningen OPEN är ett samarbete mellan Sigtuna Museum och konst- och fotoutbildningen på Sigtuna Folkhögskola. Här visas måleri, fotografi, teckning, keramik, skulptur, stopmotion, konstfilm, illustrationer och dataanimationer. Sigtuna museum öppnar generöst sina dörrar för Konst och fotoutbildningen som i sin tur bjuder in besökarna att ta del av alla verk som kommit till under kreativa processer på folkhögskolan.

Välkomna!

Pin It on Pinterest