Projektår – kultur

Gå ett projektår!

Vi erbjuder ett projektår inom kulturområdet där innehållet baseras på det projekt du själv väljer att ägna dig åt. Under handledning får du chans att fördjupa dig inom ditt konstnärliga och kulturella uttryck. Utbildningen erbjuds inom inriktningarna konst, skådespeleri, film och musikproduktion.

Under projektåret kommer du att ha regelbundna avstämningar och träffar med din handledare för att diskutera ditt projekts framsteg och få råd och feedback. Du kommer också att ha möjlighet att träffa och samarbeta med andra deltagare i projektåret. Dessutom kommer du att erbjudas att delta i olika workshops och seminarier som hålls av kulturutbildningarna på skolan, för att få en bredare kunskap och inspiration inom ditt område av intresse.

Skolan är utrustad med en mindre black box, teatersal/biografsal, redigeringsrum, professionell fotoskrivare, keramikugn, ateljé och har utöver detta lokala samarbetspartners som tex Gröna Ladans biograf i Sigtuna och Sigtuna museum and art.

Ansökan

Du söker till kursen genom att skriva en projektplan. I den ska du konkretisera vad du vill jobba med under ett års tid. Du väljer själv vad du vill göra. Tänk på att det projekt du söker med är något som du verkligen känner att du kan arbeta med ett helt läsår. Se mer under respektive inriktning och under Antagningskrav.

Skådespelarutbildningen och Filmutbildningen

Projektår i FIlm och skådespeleri

Projektåret för filmare och skådespelare utgörs av en klass för båda områdena. Projekten baseras både på uppdrag i grupp/-er som ges av ansvariga lärare och individuella projekt. De individuella projekten är valfria och de gruppbaserade är obligatoriska och beslutade av lärarna.

Utbildningens upplägg bygger på att gruppen under höstterminen får ett kortare konkret filmprojekt att arbeta med och ett lite större under vårterminen. I denna utbildning ingår även teaterprojekt, där de som är filmstuderande bidrar med funktioner som ljud- och ljustekniker, scentekniker, manusförfattare eller dylikt. De individuella projekten genomförs parallellt med de gruppbaserade.

I utbildningen ingår också möjlighet till studiebesök kopplat till de estetiska uttrycken och/eller till de projekt som pågår. Studiebesöken arrangeras utifrån ekonomi, intresseområde och utifrån samordning med de skolprojekt som ska genomföras.

Du är behörig att söka om du har gått vår grundläggande utbildning i skådespeleri eller film eller har minst motsvarande kunskaper och erfarenheter.

Projektåret i film och skådespeleri ges på helfart.

Esthers arbeten - Projektåret Konst vid Sigtuna folkhögskola

Projektår i konst

Som studerande på projektåret får du en egen plats i vår projektateljé. Du har möjlighet att delta i olika workshops med yrkesverksamma konstnärer som gästlärare. Du får också tillgång till datorer med Adobepaketet, utställningsmöjlighet i skolans lokaler samt föreläsningar tillsammans med de övriga studerande på projektårets kulturutbildningar inom film och skådespeleri. Vi samarbetar med Sigtunastiftelsen där vi under året gästas av kulturutövare från flera fält. Vi har även ett samarbete med Sigtuna Museum där vi ställer ut till våren. .

Utbildningens upplägg bygger på att vi ses varannan vecka i konstateljén och tittar på era arbeten i grupp. Utöver projektarbetet får ni också enstaka uppgifter under årets gång som ni redovisar i grupp.

Du är behörig att söka om du har gått vår grundläggande utbildning i konst eller har minst motsvarande kunskaper och erfarenheter.

Projektåret i konst är en ettårig utbildning där du studerar på heltid.

Ansökan och arbetsprover

Du söker till kursen genom att skriva en projektplan. I den ska du konkretisera vad du vill jobba med under ett års tid. Du väljer själv vad du vill göra. Tänk på att det projekt du söker med är något som du verkligen känner att du kan arbeta med ett helt läsår.

När du söker till utbildningen ska du också lämna in arbetsprover. Skicka in 2-5 valfria bilder av tidigare arbeten. Du kan också länka till videofiler via ex. Youtube.

Projektår Musikproduktion

Projektår i musikproduktion

Projektåret i musikproduktion är en 1-årig utbildning på halvfart där du som deltagare får fördjupa dig inom musikproduktion och studioteknik och göra flera mindre projekt eller några större projekt under läsåret..

Vi ses varje tisdag kl 13:00-15:00 på Zoom. Då går vi igenom era arbeten i grupp. Utöver projektarbetet får ni också enstaka uppgifter under årets gång som ni redovisar i grupp. Möjlighet till individuell handledning ges vid behov.

Utöver veckoträffarna ses vi fyra gånger per år och jobbar med projekten på plats i skolan. På internathelgerna sker även samarbeten med Musikproduktion på distans år2, som är inne samtidigt. Dessa internathelger är mycket viktiga för utbildningen och är obligatoriska. För datum och kostander för internathelgerna se Musiikproduktion på distns år 2.

Du är behörig att söka om du har gått våra utbildningar i musikproduktion eller har minst motsvarande kunskaper och erfarenheter.

Projektåret i musikproduktion är en ettårig utbildning där du studerar på deltid.

Ansökan och arbetsprover

Du söker till kursen genom att skriva en projektplan. I den ska du konkretisera vad du vill jobba med under ett års tid. Du kan också göra en projektplan tillsammans med andra i grupp. Projektplanen kan exempelvis vara ett inspelningsprojekt, komposition, filmmusik, studioteknik eller ljudskapande inom musik. Du väljer själv vad du vill göra. Tänk på att det projekt du söker med är något som du verkligen känner att du kan arbeta med ett helt läsår.

När du söker till utbildningen ska du också lämna in arbetsprover. Du ska skicka in valfria exempel på musik du tidigare skapat. Du kan också länka till videofiler via ex Youtube. Utöver detta vill vi också att du gör ett arbetsprov i form av en videopresentation där du spelar upp något live med instrument eller röst som anknyter till de projekt du skulle vilja jobba med inom ramen för din projektplan.

Majas arbeten - Projektåret Konst vid Sigtuna folkhögskola

Möt Lärarna

Mia Peterson

Mia Peterson
Lärare: Skådespelarutbildningen, Filmutbildningen och samordnare för kulturutbildningarna

Tel: 072-165 70 43
Klicka här för att skicka epost

Mia undervisar i skådespeleri, regi och textanalys på Skådespelarutbildningen och Filmutbildningen, och hon är också samordnare för alla skolans kulturutbildningar. Mia är lärare och var tidigare regissör och en av cheferna i teaterföreningen Teatertaket i Uppsala, där hon också var verksam som skådespelare. Mia har också frilansat som pedagog, skådespelare, improvisatör och föreläsare.

Alexander Onofri

Alexander Onofri
Lärare: Filmutbildningen och Skådespelarutbildningen

Tel: 072-165 70 34
Klicka här för att skicka epost

Alexander är verksam som film- och teaterregissör, manus- och romanförfattare. Han är utbildad vid Dramatiska Institutet (nuv. StDH) i filmregi. Han har gjort flera prisvinnande dokumentär- och kortfilmer samt utvecklat manus för långfilm och ett flertal tv-serier.

Läs mer

"Film är ett konstnärligt möte mellan författare, regissör, bild, ljud och skådespelare. Ju mer insikt man får i de olika rollernas kreativa processer och utmaningar desto bättre. Jag vill att deltagarna ska komma ut med handfasta metoder för filmgestaltning, från manus till färdig film. Filmskapande har en magisk förmåga att få oss att växa."

Nina von Schmalensee

Nina von Schmalensee
Lärare: Konstutbildningen

Tel: 072-165 70 31
epost: Klicka här för att skicka epost

Nina von Schmalensee är konstnär och utbildad på Konsthögskolan i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning på en rad olika estetiska utbildningar som Beckmans, Örebro konstskola, Nyckelviksskolan, Lunnevad konstlinje och KTH arkitektur.
Läs mer

Nina har varit opponent på Konsthögskolan i Stockholm och under flera år suttit som extern ledamot i Konstakademins stipendienämnd. Hon är en passionerad pedagog som har förmågan att se varje elevs enskilda strävanden och styrkor. Många av hennes elever har lyckats komma vidare på olika estetiska utbildningar både i Sverige som internationellt.

Om Ninas konstnärskap: www.ninavonschmalensee.se

Jussi Andersson

Jussi Andersson
Lärare: Konstutbildningen

Tel: 072-165 70 39
Klicka här för att skicka epost

Jussi Andersson jobbar som lärare i konst på folkhögskolan på halvtid. Har tidigare arbetat bland annat med Hälsinge sommarkonstskola samt hållit i utbildningar och workshops på flera platser i Norden. Jussi är utbildad på Kunstakademiet i Oslo och Konstfack i Stockholm.

Läs mer

Som konstnär arbetar jag i gränslandet mellan bildkonst och scenkonst, ofta med olika projekt med ursprung i torrare ämnen som stadsplanering eller ekonomi. Utöver dessa engagemang har jag under flera år också arbetat med kollektiva skrivplattformar och visningsrum för konst. Driver just nu utforskningsplattformen ”Degentriferingskontoret” och är del i Glada Sprutans utställning och odlingskollektiv i Axelsberg i Stockholm.

Om Jussis konstnärsskap: josefinjussi.com

Henrik Johansson

Henrik Johansson
Lärare: Musikutbildningen

Tel: 072-165 70 37
Klicka här för att skicka epost

Henrik Johansson har arbetat som frilansande ljudtekniker och musikproducent. Han driver egen inspelningsstudio och använder Logic Pro X som inspelningsprogram sedan 2008. Henrik har en bakgrund som musiker och låtskrivare inom rock och pop sedan mitten av 1980-talet och har sjungit och spelat i olika band under årens lopp. Han har också flera års erfarenhet som lärare och kursledare.

Antagnings­krav

För att bli antagen ska du ha gått en av våra kulturutbildningar eller ha en likvärdig utbildning. Du kan söka projektår inom samma inriktning som du har läst på grundnivå.

Du söker till kursen genom att ladda upp din projektplan. Du väljer själv vad du vill göra. Tänk på att det projekt du söker med är något som du verkligen känner att du kan arbeta med ett helt läsår.

Projektplanen ska svara på frågorna:

 • Vad vill du arbeta med?
 • Varför vill du arbeta med detta?
 • Hur ska du arbeta med detta?
 • Du ska också resonera kring frågan: Varför är det här projektet intressant för andra att ta del av?

Max 2A4 per projektplan.

Urval 1

 • Projektplanerna

Urval 2

 • Arbetsprover, se respektive inriktning. Instruktioner om hur du ska skicka in dina arbetsprover kommer på mejl.

Urval 3

 • Obligatorisk intervju på plats eller via Teams (kallelse kommer via mejl).

Sista ansökningsdatum

1 juni 2023

Kursplan

Klicka här för att läsa utbildningens kursplan

Läsårstider

Studierna ges på halv- och heltid.

Hösttermin: 2023-08-21 – 2023-12-15
Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-05-31

 • Höstlov vecka 44
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 14

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.
 • förmiddagskaffe, lunch första och sista skoldagen, jullunch och gofika vid några tillfällen.

Schablonavgiften är 1300 kr/termin för heltidsstudier.

Materialavgiften . täcker kostnader för:kursmaterial läraren eller ni på kursen behöver ha för att genomföra undervisningen. Vad din materialavgift blir beror på utformningen av ditt projekt. När du blir antagen till utbildningen kommer du informeras av din kursansvarige vad din materialavgift blir.

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest