Statens syfte med folkhögskolor

Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att:

http://www.folkbildningsradet.se/Studieforbund/Statsbidrag/Fragor-och-svar-om-statsbidrag-till-studieforbund/Studiecirklar/

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå