Skolans policy- och styrdokument

Här hittar du våra styr- och policydokument. Om du har frågor rörande dessa dokument är du välkommen att höra av dig till oss. Sidan kommer att uppdateras när förändringar görs i dokumenten eller nya policydokument tillkommer

Stadgar Sigtuna fhsk

Sigtuna folkhögskolas pedagogiska och politiska idé

Sigtuna folkhögskolas studeranderättsliga standard

Studieomdöme omprövning SFH studierättslig standard komplement

Policy funktionsnedsättning Sigtuna folkhögskola

Alkohol- och drogpolicy

Terminskostnader

 

 

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå