Dina rättigheter som studerande

Du har rätt att påverka och få din röst hörd

Vår skola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform för vuxna och du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och måste vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull.

Öppen dialog

Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för ständig förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Skolan stödjer att du som studerande organiserar dig tillsammans med de andra studerande på skolan.

Du ska kunna påverka din undervisning

Tydligast blir skoldemokratin synlig i den kurs du deltar på. Som studerande förväntas du vara med och påverka utbildningen på kort och lång sikt. Du deltar i regelbundna kursmöten och i muntliga och skriftliga utvärderingar.

Klagomål och konflikter

Frågor som rör klagomål, överklaganden eller konflikter som du som studerande inte vill ta upp med kursansvarig lärare kan du ta upp med rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse.

Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd

Sigtuna folkhögskola är ansluten till Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd (FSR). Det betyder att du kan vända sig till Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd med ditt ärende efter det att du varit i kontakt med skolans styrelse. Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd ska bedöma om din folkhögskola har fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. Frågor som rör omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av Folkhögskolans Studeranderättsliga Råd.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå