Allmän kurs - Språkåret

Svenska som andraspråk – grundkurs

Har du SFI C och vill lära dig mer svenska?
Gå Språkåret på Sigtuna folkhögskola, du får intyg efter varje läsår!

 

Välkommen att söka för höstterminen 2020!

Sista ansökningsdag 1 Maj 2020 

Sök nu!Läs mer

Språkåret

 • För dig som har godkänd Sfi C eller D.
 • För dig som inte är klar med grundskolan.
 • För dig som vill utveckla ditt svenska språk.
 • För dig som vill lära dig att studera.
 • För dig som vill studera på heltid (5 dagar i veckan).
 • För dig som vill öka dina chanser till jobb.
 • Möjlighet att utvecklas till Sfi-D-nivå.
 • Möjlighet uppnå Sva Grundnivå.
 • Möjlighet använda lektionstid för egna körkortstudier.
 • För dig som vill utvecklas i en stimulerande och vacker miljö.
 • Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Intyg och behörighet

Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Alla som studerat i minst ett läsår och har godkänd närvaro och godkända studieresultat har rätt att få ett studieomdöme. Det är lärarnas gemensamma prognos hur en studerande kan klara högre studier (högskola/universitet).

Efter 1-2 år på Språkåret kan du också få ett SeQF2-intyg som kan användas för studier och arbete i Europa.

Kursinnehåll

I våra kurser jobbar vi med aktuella, allmänbildande och viktiga frågor. Vi vill att du ska få chans att:

 • stärka ditt självförtroende
 • öka dina kunskaper och färdigheter
 • kunna bli mer aktiv som medborgare
 • få behörigheter för fortsatta studier
 • öka dina chanser att få jobb
 • vara med oss i arbetet för ett nödvändigt omställningsarbete för klimat och miljö

Vi gör intressanta studiebesök. Under läsåret får du också möjlighet att gå på teater och andra kulturevenemang.

 • Våra arbetsdagar börjar kl.08.45 varje vardag.
 • Schematiderna varierar men de lärarledda lektionerna slutar vanligen 15.30, ibland 14.00.
 • Utöver lärarlett arbete behöver du ägna fler studietimmar själv för att fördjupa dig och slutföra uppgifter.
 • Svenska, engelska och matematik studerar vi varje vecka
 • Övriga ämnen studerar vi i temablock.

Studierna på Allmän kurs – Språkåret är heltids- och helårsstudier.

 

 • Kursen och höstterminen startar måndag 26 augusti kl. 10.00 i Västersalen
 • Höstlov v.44
 • Höstterminen avslutas fredag 20 december
 • Vårterminen startar måndag 6 januari 2020
 • Sportlov v.9
 • Påsklov v.15
 • Kursen avslutas fredag 5 juni 2020

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha, eller lära dig, förmågan att ta ansvar för dina studier själv.

Formella krav

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd Sfi C eller Sfi D.

Intervju

För att bli antagen så måste du komma på intervju.

Alla som söker till utbildningen kallas till vår information och antagningsintervju. Då får du också göra några övningar i svenska, engelska och matematik.

Intervjuspråket är svenska.

Det finns flera intervjudatum. Välj någon av dessa. Våra intervjuer är halvdagslånga folkbildningskurser med intervjuer, uppgifter, rundvandring och samtal.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart. Vi har också antagning till vårterminen.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha minst ett års dokumenterad nykterhet bakom sig.

Ta ditt nästa steg redan idag!

Studie­besök och resor

Vi gör många studiebesök och korta studieresor under läsåret. På senvåren har vi flera sammanhängande studieresdagar. Resmålet kan ofta vara vårt närområde i Stockholms- eller Uppsalaregionen. Andra resmål genom åren har varit Gotland och Kiruna.

Läsårstider och kostnader

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs är heltids- och helårsstudier.

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag). Vår materialavgift täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, en del kurslitteratur, förmiddagsfika, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid kursstart (HT) och kursavslutning (VT). Materialavgiften är 2300 kr/termin.

Eventuell ändring av materialavgiften för läsåret 2019/2020 är ännu inte beslutad. Om det blir någon höjning av materialavgiften kommer du informeras om detta.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Observera: Den som studerar på Språkåret- Svenska som andraspråk, studerar på grundnivå.

Möt lärarna på Språkåret

Lena Fahlgren

Lena Fahlgren

Lärare, svenska som andraspråk och engelska

Lena undervisar i svenska som andraspråk och engelska.

”Språk ligger mig varmt om hjärtat. Att berätta för varandra och sätta ord på tankar, känslor och åsikter är oerhört viktigt. Lika viktigt är det att lyssna. Jag lär mig något nytt av mina deltagare varje dag för fullärd blir man aldrig. Vi utvecklas tillsammans!”

Lena Fahlgren
08-592 582 69/42
lena.fahlgren@sigtunafolkhogskola.se

Louise Janving

Louise Janving

Lärare, svenska och svenska som andraspråk

Louise undervisar i svenska och svenska som andraspråk

”För mig är folkbildningens och folkhögskolans viktigaste tanke och praktik att vi alla lär av varandra och varandras erfarenheter.”

Louise Janving
08-592 582 68
louise.janving@sigtunafolkhogskola.se

Elwood ”Ludde” Overholt

Elwood ”Ludde” Overholt

Lärare, engelska och matematik

Elwood, ”Ludde”, undervisar i matematik, historia och naturkunskap.

”Det jag brinner för är att uppmuntra studerande att ta chansen att öppna Pandoras ask vad gäller ämnesinlärning. Att upptäcka lite i ett ämne gör att det känns roligare och lättare nästa gång. Man får helt enkelt mersmak och kan inte låta bli att lära sig nya spännande saker.”

Elwood Overholt
08-592 582 91/69
elwood.overholt@sigtunafolkhogskola.se

Anette Lydén

Anette Lydén

Lärare och samordnare

Anette undervisar i samhällskunskap, svenska och svenska som andra språk. Samordnare i allmänna kursens arbetslag.

”Folkhögskolans demokratiuppdrag är fantastiskt. Här utvecklas vi som individer och aktiva medborgare. Folkhögskolans deltagare kan påverka sina egna studier, och som medborgare kan vi påverka vårt samhälle. För det krävs kunskaper, mod, ömsesidig respekt och samarbetsförmåga. Det jobbar vi med i folkhögskolan.”

Anette Lydén
08-592 582 58
anette.lyden@sigtunafolkhogskola.se

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Lärare, musikproduktion, engelska och matematik. Fr o m hösten 2019 endast matematik på Allmän kurs.

Henrik undervisar i musikproduktion, matematik mm. Han har arbetat som frilansande ljudtekniker och musikproducent. Han driver egen inspelningsstudio och använder Logic Pro X som inspelningsprogram sedan 2008. Henrik har en bakgrund som musiker och låtskrivare inom rock och pop sedan mitten av 1980-talet och har sjungit och spelat i olika band under årens lopp. Han har också flera års erfarenhet som lärare och kursledare.

Henrik Johansson
08-592 582 02
henrik.johansson@sigtunafolkhogskola.se

Bob Nichols

Bob Nichols

Lärare, engelska och litteratur

Undervisar i litteratur mm.

Bob Nichols
bob.nichols@sigtunafolkhogskola.se

Ansökan

Välkommen att ansöka till Språkåret svenska som andraspråk inför höstterminen 2020

 

Ange nedan i ansökan om du är intresserad av plats på internatet. Vi har endast studier på heltid, det vill säga studier måndag till fredag 08.50-15.20.

Med din ansökan måste vi också ha: Kopia av tidigare betyg från grundskola/gymnasieskola/komvux/folkhögskola. Om du arbetat; anställningsintyg. Namn och telefon till referensperson (ej vän eller anhörig(släkting)

Fält som är markerade med en röd stjärna (*) måste fyllas i för att ansökan skall kunna skickas in.

 

Om dig

Ditt personnummer, kontrollera gärna extra noga. Notera att vi inte kan ta in dig om du väljer att utelämna detta.
Ditt mobilnummer, kontrollera gärna extra noga. Om vi behöver skicka viktig eller brådskande information om kursen så är det hit vi skickar SMS.
Kontrollera även din epostadress noga

Referensperson, namn och telefonnummer

En Referensperson är någon som kan berätta lite om dig. Våra lärare ringer upp alla sökandes referenspersoner. En referensperson kan vara till exempel en arbetsgivare eller någon lärare eller tränare. Det kan inte vara en släkting, vän eller granne.

 


Mål och motivation


Antagningsintervju

Innan du kan bli antagen måste du komma till skolan på en informationsträff med en intervju. Detta sker (oftast) i grupp tillsammans med andra sökande till samma utbildning. Här nedan väljer du vilket av våra intervjutillfällen som passar dig.

 

Intervjun är obligatorisk för att antas till utbildningen, om du inte väljer någon intervjutid kan vi inte anta dig till utbildningen och då blir din ansökan avregistrerad.

Internat

De allra flesta av våra internatplatser finns i dubbelrum, så var beredd på att du kommer att få en rumskompis. Kan du uppvisa någon form av officiellt intyg på behov av enkelrum har du förtur till sådant (skicka in ditt/dina intyg antingen med vanlig post till oss, eller som PDF till info@sigtunafolkhogskola.se). Glöm inte att märka intyget med ditt namn och den utbildning du är antagen till. Om du vill kan du också ladda upp det här tillsammans med betyg och/eller andra handlingar. *

 


Kostönskemål


Bilagor

Här skickar du in kopior av tidigare betyg från grundskola/gymnasieskola/komvux/folkhögskola. Om du arbetat; anställningsintyg. Du kan fotografera av dem med en mobiltelefon eller scanna in dem om du vill. Se till att bilderna är tydliga och lättlästa, bifoga sedan filerna nedan.

 


Eventuell mer information

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658