Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs 

Sigtuna Folkhögskola erbjuder Kyrkans grundkurs i samverkan med Stockholms stift. 

Kyrkans grundkurs vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta i Svenska kyrkan. Grundkursen är även en vägledning för dig som vill utbilda dig för tjänst i Svenska kyrkan men inte bestämt dig för vad du ska utbilda dig till. Grundkursen vänder sig också till dig som är intresserad av tro och livsfrågor eller om du redan är anställd i Svenska kyrkan men saknar kyrklig profilutbildning.

Kyrkans grundkurs

Kursinnehåll

Grundkursen ger dig tid att reflektera över din tro

Grundkursen ger dig grundläggande kunskaper om Svenska kyrkans tro, lära och liv. Den ger dig också tid för trosmässig reflektion och personlig utveckling.

På grundkursen är studierna varierade

På Kyrkans grundkurs utforskar du tro och kyrka, genom studier och genom andlig och personlig fördjupning. Under din studietid kommer du vara med om litteraturseminarier, föreläsningar, reflektionsgrupper, grupp- och projektarbeten samt studiebesök.

Intyg

Efter avslutad grundkurs erhålls ett kursintyg under förutsättning att du varit närvarande på minst 80 % av kurstillfällena samt fullgjort förväntade studier.

Kyrkans Grundkurs

Kursens upplägg

Kyrkans grundkurs ges på halvfart över två terminer. Kursen börjar med fyra upptaktsdagar i augusti på Sigtuna folkhögskola och avslutas med fyra dagar i juni året därpå. Däremellan träffas vi på två helginternat i Sigtuna och ett externat i Stockholm per termin.
Varannan onsdagskväll, jämna veckor, träffas vi i Stockholm.

Internaten förutsätter att du bor på skolan.

Om du vill veta mer – tag kontakt med någon av oss.

 

Kyrkans Grundkurs

Möt Lärarna

Kjell Carles
lärare på Sigtuna folkhögskola och kursansvarig

Tel: 072-165 7041
Klicka här för att skicka epost

Monica Johansson
stiftspedagog i Stockholms stift och kursansvarig

Tel: 08-508 940 53
Mobil: 070-316 0647
Klicka här för att skicka epost

Anna Levin
präst och kursledare

Antagnings­krav

  • Ha fyllt 18 år.

  • Fullständigt gymnasium.

  • Fullständigt ifylld ansökan, inklusive betyg och intyg som styrker dina angivna uppgifter i ansökan.

  • Obligatorisk intervju 9 maj. Du väljer tid i ansökan.

Sista ansökningsdatum

Ansökan öppen för sen anmälan.

Kursplan

Klicka här för att läsa utbildningens kursplan

Läsårstider

Hösttermin: 2023-08-14 – 2023-12-15
Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-06-05

Internat förlagda på Sigtuna folkhögskola

14-17 augusti 2023
15-17 september 2023
17-19 november 2023
15-17 mars 2024
19-21 april 2024, retreat
2-5 juni 2024

Externat i Stockholm

13-14 oktober 2023
26-27 januari 2024

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift. Du betalar även kost och logi vid varje internat.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

  • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.

  • kostnader för skolans digitala lärmiljö.

Materialavgiften täcker kostnader för:

  • kursmaterial läraren eller ni på kursen behöver ha för att genomföra undervisningen.

Schablonavgiften är 300 kr/termin.
Materialavgiften är 200 kr/termin.

Internat, kost och logi, Ht 2023, tot 10 dagar: 8437 kr i enkelrum och xx kr del i dubbelrum.

Internat Vt 2024, tot 10 dagar: 9481 kr i enkelrum och xx kr del i dubbelrum.

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest