Västerås stifts grundkurs

Västerås stifts grundkurs 

Sigtuna Folkhögskola erbjuder en grundkurs om Svenska kyrkan i samverkan med Västerås stift. 

Varje år erbjuder Västerås stift och Sigtuna folkhögskola en grundkurs om Svenska kyrkan. Västerås stifts grundkurs löper över ett läsår och är öppen för alla som fyllt 18 år. Den fungerar utmärkt som kompetensutveckling för dig som är anställd eller som en grundläggande orientering för dig som vill jobba inom ett av kyrkans profilyrken; diakon, församlingspedagog, musiker eller präst.

Kyrkans grundkurs

Kursinnehåll

Grundkursen ger dig tid att reflektera över din tro

Grundkursen ger dig grundläggande kunskaper om Svenska kyrkans tro, lära och liv. Den ger dig också tid för trosmässig reflektion och personlig utveckling.

På grundkursen är studierna varierade

På Kyrkans grundkurs utforskar du tro och kyrka, genom studier och genom andlig och personlig fördjupning. Under din studietid kommer du vara med om litteraturseminarier, föreläsningar, reflektionsgrupper.

Intyg

Efter avslutad grundkurs erhålls ett kursintyg under förutsättning att du varit närvarande på minst 80 % av kurstillfällena samt fullgjort förväntade studier.

Kyrkans Grundkurs

Kursens upplägg

Västerås stifts grundkurs ges på halvfart över två terminer. Kursen innehåller sex internathelger, fredag kl 16 – söndag kl 14, på Stiftsgården i Rättvik. Kursen börjar september och avslutas i mars. Mellan internathelgerna planerar du i andakter tillsammans med dina studiekamrater, läser litteratur och skriver reflektioner

Om du vill veta mer – tag kontakt med kursledaren.

 

Kyrkans Grundkurs

Möt Lärarna

Nicklas From
Stiftspedagog i Västerås stift och kursansvarig

Tel: 021-178568
Klicka här för att skicka epost

Marit Norén
Kaplan

Läsårstider 2024/2025

Studierna ges på heltid.

Hösttermin: 2024-09-26 – 2024-12-13
Vårtermin: 2025-01-06 – 2025-04-06

Internat förlagda på Stiftsgården Rättvik

27-29 september 2024
25-27 oktober 2024
22-24 november 2024
7-9 februari 2025
7-9 mars 2025
4-6 april 2025

Antagnings­krav

  • Ha fyllt 18 år.
  • Fullständigt gymnasium.
  • Fullständigt ifylld ansökan, inklusive betyg och intyg som styrker dina angivna uppgifter i ansökan.
  • Obligatoriskt antagningssamtal med kursledare, digitalt eller lokalt.

Sista ansökningsdatum

15 april 2024

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut en
schablonavgiften som täcker kostnader för:

  • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
  • kostnader för skolans digitala lärmiljö.

Schablonavgift är 300 kr/termin.

Internat på Stiftsgården Rättvik, du kan välja på helpension eller dagdeltagande

  • Helpension, kost och logi: 6 internattillfällen totalt 15 440 kr, fördelat på två betalningstillfällen.
  • Dagdeltagande, endast kost: 6 internattillfällen totalt 11 050 kr, fördelat på två betalningstillfällen.

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest