Kyrkans grundkurs

 Sigtuna Folkhögskola erbjuder i samverkan med Stockholms- stift grundkursen i studieformen Halvfartsstudier med veckoslutsinternat. Kurslängd två terminer.

gr9

 


Till Ansökan

Klicka på knappen ovan för att komma till inloggningen där du kan söka till utbildningen. Där hanterar du också din ansökan, till exempel lämnar kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan.


Sista ansökningsdag 15 april


Halvfart

Kyrkans grundkurs vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta i Svenska kyrkan. Grundkursen är även en vägledning för dig som vill utbilda dig för tjänst i Svenska kyrkan men inte bestämt dig för vad du ska utbilda dig till. Grundkursen vänder sig också till dig som är intresserad av tro och livsfrågor eller om du redan är anställd i Svenska kyrkan men saknar kyrklig profilutbildning. Det är en kurs för både troende och sökare.

Grundkursen ger dig tid att reflektera över din tro

Grundkursen ger dig grundläggande kunskaper om Svenska kyrkans tro, lära och liv. Den ger dig också tid för trosmässig reflektion och personlig utveckling.

På grundkursen är studierna varierade

På Kyrkans grundkurs utforskar du tro och kyrka, genom studier och genom andlig och personlig fördjupning. Under din studietid kommer du att ägna dig åt seminarier, föreläsningar, reflektionsgrupper, grupp- och projektarbeten samt studiebesök.

Kontaktpersoner

Skolsekreterare Ulf Eklund
08-592 583 00
info@sigtunafolkhogskola.se

Kursansvarig för Svenska kyrkans grundkurs halvfart Monica Johansson
monica.h.johansson@svenskakyrkan.se
08-508 940 53

Anna-Lena Bergström
anna-lena.bergstrom@sigtunafolkhogskola.se
08-59258281

 

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå