Fritidsledar­utbildningen

En yrkesutbildning

Välj en av våra två inriktningar – antingen den med kommunal inriktning (mångfald) eller den med inriktning mot svenska kyrkan.

 

Ansökan för läsåret 2021-2022 är nu öppen. Välkommen med din ansökan!

 

Sista ansökningsdag: 15 april.

 

Sök nu!Läs mer

Yrkesutbildning på Folkhögskola

Två inriktningar

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig socialpedagogisk utbildning. Vi har två olika fritidsledarutbildningar som erbjuds för helfartsstudier. Den ena utbildningen förbereder dig för arbete som fritidsledare inom Svenska kyrkan och den andra ger dig förberedande kunskaper för att jobba inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet.

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som är jämbördig med en högskoleutbildning. Utveckla ditt ledarskap, bearbeta dina attityder, ifrågasätt dina värderingar och fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället.

Utbildningen ger dig verktygen

På fritidsledarutbildningen får du verktygen för att driva ett bra och kvalitetsinriktat arbete bland barn och ungdomar i ett samhälle som ständigt förändras. Du får ta del av den senaste fritidsmetodiken och studera barn- och ungdomskulturer.

Kursinnehåll

Utbildningen utvecklar ditt ledarskap

Du utvecklar ditt ledarskap genom att tillsammans med dina kurskamrater bearbeta dina attityder och värderingar kring människan och samhället i ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi och ledarskap.

Varierade studier med stort eget ansvar

Mycket av undervisningen sker i arbetsgrupper. Där har du som studerande ett stort ansvar för planering och genomförande av studierna. Det gäller allt från kortare grupparbeten till större projektuppgifter. Studieformen förutsätter att du tar egna initiativ och att du har bra arbetsdisciplin.

Du får också genomföra självständiga uppgifter, som till exempel individuellt skrivna reflektioner i samband med att du har läst kurslitteratur. Allt arbete i grupp och individuella studier, sker med lärares insyn och handledning.

12 veckors praktik

Utbildningen innehåller 12 veckors praktik. Under praktiken får du pröva fritidsledarrollen och arbetsförhållanden i kommun eller församling. Under praktiktiden skriver du på egen hand en praktikrapport med anknytning till praktikplatsen.

Studierna på heltids- och helårsstudier. Kursen omfattar 80 veckor och kurstiden är 40 veckor/år.

Läsåret 2020/2021

 • Kursen och höstterminen startar 17 augusti
 • Höstterminen avslutas 18 december
 • Vårterminen startar 11 januari 2021
 • Skolavslutning 4 juni 2021

En vanlig skoldag:

 • 08.45-10.00 Modul 1
 • Fika
 • 10.25-11.30 Modul 2
 • Lunch
 • 12.45-14.00 Modul 3
 • 14.20-15.45 Modul 4

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är finansierad genom statsbidrag. Vi tar dock ut en terminsavgift samt en materialavgift.

Om du vill bo på skolans internat tillkommer naturligtvis en hyreskostnad för ditt boende, hyran faktureras månadsvis.

Om du väljer att följa med på studieresan så tillkommer en avgift för detta, denna avgift delbetalas under läsåret.

Terminsavgiften täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar, högtider och kursavslutning.

Varje utbildning tar också ut en schablonavgift per termin för material, ev. kurslitteratur och studiebesök. Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla kostnader. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.

Läs mer om Kostnaderna

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha, eller lära dig, förmågan att ta ansvar för dina studier själv.

Formella krav

Du kan ansöka till Fritidsledarutbildningen om du

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet
 • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan Svensk utbildning:
  1§ Den som har gått igenom en utbildning vid folkhögskola är behörig att antas till utbildning inom yrkeshögskolan om han eller hon har gått:
  1. en treårig utbildning
  2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan
  3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.
 • Dessutom krävs minst att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1.
 • För att antas till fritidsledarutbildningen med kyrklig inriktning ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogiskt verksamhet i svenska kyrkan.
 • Du blir kallad till intervju, då du träffar lärarna.

Intervju

För att bli antagen så måste du komma på intervju. Alla som söker till utbildningen kallas till vår information och antagningsintervju.

Det finns två intervjudatum. Välj någon av dessa, eller om du inte har möjlighet att komma till någon av intervjutillfällena, att du vill bli kontaktad. Intervjutillfällena är bägge två heldagar.

Datumen är onsdag 24 april och onsdag 5 maj. Intervjun startar kl. 09.00 och pågår till 15.30

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun. För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund.

Film om Fritidsledar­utbildningen

Ta ditt nästa steg redan idag!

resor och utflykter

Varje läsår reser Fritidsledarna på flera resor och utflykter, målen varierar, men vi har rest på fjällresor, kanotutflykter med mera.

tider och kostnader

Kostnader Fritidsledare – Helfart

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är finansierad via statsbidrag.

Sigtuna folkhögskola tar ut en skolavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar och kursavslutning samt skolnål.

Skolavgiften är 1 200 kr.

Eventuell höjning av skolavgiften för läsåret 20/21 är ännu inte fastställd. Du kommer att informeras om kostnaden i samband med intervjun.

Varje kurs tar också ut en schablonavgift per termin för material, studiebesök och studieresor.

För Fritidsledarutbildningen är schablonavgiften 8000 kronor sammanlagt för de två åren.

Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla aktiviteter. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med intervjun.

Kostnader för kurslitteratur är ca 4000 kr.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Möt lärarna på Fritidsledar­utbildningen

Kjell Carles

Kjell Carles

Lärare, Ansvarig för Fritidsledarutbildningen

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Kjell Carles
072-165 70 41
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Karolina AHLGREN

Karolina AHLGREN

Lärare

“Jag undervisar och handleder bland annat i utomhuspedagogiska ämnen, friluftsliv. I dessa ämnen blir miljön och framför allt gruppen viktig för en persons lärande och utveckling. Jag brinner för att hjälpa en grupp att fungera som stöd men också som utmanande för en person så att han eller hon kan våga testa sina gränser och hitta dolda styrkor, att få se i ögonen när någon nått insikten– jag klarade mer än jag trodde!”

Karolina Ahlgren
08-592 583 51

Johannes Markström

Johannes Markström

Lärare, ansvarig för Fritidsledarutbildningen på distans

“Jag har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.”

Johannes Markström
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658