Fritidsledar­utbildningen

En yrkesutbildning

Välj en av våra två inriktningar – antingen den med kommunal inriktning (mångfald) eller den med inriktning mot svenska kyrkan.

 

Öppen ansökan!

 

Sök nu!Läs mer

Yrkesutbildning på Folkhögskola

Fritidsledarutbildningen

Utbildningen ger dig verktygen

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig socialpedagogisk utbildning. Hos oss får du verktygen för att driva ett bra och kvalitetsinriktat arbete bland barn, ungdomar och vuxna i ett samhälle som ständigt förändras. Du får ta del av den senaste fritidsmetodiken och studera barn- och ungdomskulturer för att kunna möjliggöra en meningsfull fritid för alla. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som är jämbördig med en högskoleutbildning. Utveckla ditt ledarskap, bearbeta dina attityder, ifrågasätt dina värderingar och fördjupa dig i människors situation i samhället.

Två inriktningar

Vi erbjuder två olika inriktningar för helfartsstudier. Den ena inriktningen förbereder dig för arbete som fritidsledare inom Svenska kyrkan och den andra ger dig förberedande kunskaper för att jobba inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet.

Kursinnehåll

Utbildningen utvecklar ditt ledarskap

Du utvecklar ditt ledarskap genom att tillsammans med dina kurskamrater bearbeta dina attityder och värderingar kring människan och samhället i ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi och praktiskt ledarskap. I de teoretiska ämnena finns en litteraturlista som skickas ut i samband med antagningsbesked.

Varierade studier med stort eget ansvar

Mycket av undervisningen sker i arbetsgrupper. Där har du som studerande ett stort ansvar för planering och genomförande av studierna. Det gäller allt från kortare grupparbeten till större projektuppgifter. Studieformen förutsätter att du tar egna initiativ och att du har bra arbetsdisciplin.

Du får också utmana och utveckla dig själv genom till exempel individuellt skrivna reflektioner i samband med att du har läst kurslitteratur, och ett enskilt examensarbete. Friluftsveckorna ger dig självkännedom, förståelse för gruppens utveckling och träning i att praktiskt leda en grupp. Allt arbete i grupp och individuella studier, sker med lärares insyn och handledning.

12 veckors praktik

Utbildningen innehåller 12 veckors praktik. Under praktiken får du pröva fritidsledarrollen och arbetsförhållanden i kommun eller församling. Under praktiktiden skriver du på egen hand en praktikrapport med anknytning till praktikplatsen.

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha en förmåga att ta ansvar för dina studier själv, en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra och själv lyssna och lära.

Formella krav

Du kan ansöka till Fritidsledarutbildningen om du

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet
 • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan svensk utbildning:
  1§ Den som har gått igenom en utbildning vid folkhögskola är behörig att antas till utbildning inom yrkeshögskolan om han eller hon har gått:
  1. en treårig utbildning
  2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan
  3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.
 • Dessutom krävs minst att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1.
 • För att antas till fritidsledarutbildningen med kyrklig inriktning ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogisk verksamhet i svenska kyrkan.
 • Du blir kallad till intervju, då du träffar lärarna.

Intervju

För att bli antagen så måste du komma på intervju. Alla som söker till utbildningen kallas till vår information och antagningsintervju.

Det finns två intervjudatum. Välj någon av dessa, eller om du inte har möjlighet att komma till någon av intervjutillfällena, att du vill bli kontaktad. Intervjutillfällena är bägge två heldagar.

Datumen är tisdag 27 april och tisdag 11 maj. Intervjun startar kl. 09.00 och pågår till 15.30

Du som söker får kallelse till din intervju senast en vecka efter sista ansökningsdag. Antagningsbesked till de som kommit in skickas ut 1 juni.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun. För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund.

Fritidsledarutbildningen

%

får arbete efter utbildningen

Fritidsledarutbildning leder till arbete

Varje år undersöker fritidsledarskolorna var nyutexaminerade fritidesledare arbetar. Den senaste undersökningen visar att 95% av de som utbildar sig till fritidsledare får jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om yrket på Fritidsledarskolornas webbsajt, eller kontakta oss för mer information.

Sagt om Fritids­ledarutbildningen

”Fritidsutbildningen på Sigtuna Folkhögskola gav mig inte bara kunskap och bättre språk, den har också ökat mitt självförtroende och gett mig sociala och praktiska färdigheter. Som kvinna med utländsk bakgrund kunde jag inte tänka mig att jag skulle kunna lära mig utförsåkning eller att kunna paddla kanot, men tack vare fritidsutbildningen och dess duktiga, erfarna och snälla lärare kunde jag göra det och mycket mer. Ta chansen att studera på FL om du har möjlighet till det!”
Samina

”FL är som att hitta hem. Det var en lång väg för mig men jag hittade dit till slut. Jag är 26 år gammal och studerar på fritidsledarutbildningen med kyrklig inriktning och har valt att gå just denna utbildning för att jag alltid hade en barndomsdröm om att “förändra världen” men mycket tidigt insåg jag att det inte går att förändra hela världen utan att man sätter den enskilda individen i centrum och börjar med sin närmsta omgivning, att kunna finnas där för människor helt enkelt. Jag valde utbildningen för att jag vill finnas där för människor, för ungdomar både i kyrkan och på fritids men också inom övriga delar i vardagen som medmänniska. Utbildningen får en att växa i sitt ledarskap i samspel med andra människor.”
Prima

“Varje ny dag på Sigtuna Folkhögskola Fritidsledarutbildningen känns inspirerande. Efter helgerna så längtar man tillbaka till utbildningen. Under utbildningen har jag känt gemenskap och fått mycket feedback att ta med mig i livet och känner mig glad att jag studerat denna utbildning, att få känna att man träffat människor som man vill ha kontakt med långt efter man gått klart kursen. Att få lära känna individer som uppmuntrar och ger stimulans under dagar och kvällar, till att bli en bra fritidsledare.”
Pontus

Ta ditt nästa steg redan idag!

resor och utflykter

Varje läsår reser Fritidsledarna på flera resor och utflykter, målen varierar, men vi har rest på fjällresor, kanotutflykter med mera.

tider och kostnader

Fritidsledarutbildningen

Studierna på Fritidsledarutbildningen är heltids- och helårsstudier.

Läsårstider 2021–2022

 • Kursen och höstterminen startar måndag 16 augusti 2021
 • Höstterminen avslutas fredag 17 december 2021
 • Vårterminen startar måndag 10 januari 2022
 • Kursen avslutas fredag 3 juni 2022

En vanlig skoldag:

 • 08.45-10.00 Modul 1
 • Fika
 • 10.25-11.30 Modul 2
 • Lunch
 • 12.45-14.00 Modul 3
 • 14.20-15.45 Modul 4

Kostnader

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. Skolan tar dock ut en schablonavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1200 kr/termin. Den här kostnaden kommer att höjas för läsåret 2021–2022, information om vad kostnaden blir publiceras här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Fritidsledarutbildningen tar också ut en materialavgift som täcker kostnader för material, vissa studiebesök eller studieresor, och ev. viss kurslitteratur. Materialavgiften är 2500 kr/termin. Det är inte säkert att materialavgiften täcker alla kostnader. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.

Eventuell ändring av materialavgiften för läsåret 2021–2022 är ännu inte beslutad. Om det blir någon höjning av materialavgiften för läsåret 2021–2022 publiceras detta här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Möt lärarna på Fritidsledar­utbildningen

Kjell Carles

Kjell Carles

Lärare

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Kjell Carles
08-592 582 74
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Pia Holmgren

Pia Holmgren

Lärare

Undervisar i pedagogik, friluftsmetodik, skapande verksamhet och enskilt arbete. Gick själv fritidsledarutbildningen på 80-talet på Fornby Folkhögskola, senare utbildad yrkeslärare med inriktning – barn och fritid.

Har arbetat på alla nivåer inom kommunal fritidsverksamhet, som fritidsledare, föreståndare och tjänsteman på fritidsförvaltning, men också inom skola och HvB-hem med ungdomar med diagnoser och sociala beteendeproblem.

Lagidrottare; fotboll, bandy och innebandy är stora fritidsintressen, både som tränare, styrelseledamot, förälder och utövare.

Pia Holmgren
08-592 583 51
pia.holmgren@sigtunafolkhogskola.se

Johannes Markström

Johannes Markström

Lärare, ansvarig för Fritidsledarutbildningen på distans

“Jag har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.”

Johannes Markström
08-592 583 49
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Ansökan

Fritidsledarutbildningen

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658