Under hösten 2018 genomför Allmän kurs och Fritidsledarutbildningen ett samarbetsprojekt med projektstöd av Folkbildningsrådet. Projektet planerades i samarbete mellan pedagoger och studerande i maj-juni 2018.

19 september gick startskottet för höstens studier och arbete genom en ”Walk and talk”. Vi lärde känna varandra, samtalade om viktiga demokrati- och MR-frågor och gick tillsammans cirka 2 500 steg för mänskliga rättigheter. Följande onsdag var Benton Wolgers från Ordfront/Demokratiakademin på plats och föreläste samt höll i dagens workshop som bl a handlade om bakgrunden till deklarationen om mänskliga rättigheter och hur vår värld ser ut i dag – vi ser krig, tortyr, människor i flykt och terrorattacker.

Kommande föreläsningar och workshops är bland annat Amnesty International, deltagande i årets MR-dagar samt Rättighetsbyrån i Uppsala.

Pin It on Pinterest