Resultat från läsårets första studerandeenkät

116 deltagare har valt att svara på enkäten.

Diagram över samtliga svar i studerandeenkäten hösten 2020

 

En del frågor har varit mer frekventa, dessa är exempelvis:

 

Fakturering:

Vad man betalar för, ”fikakostnad” som det felaktigt stod på fakturan (rätt term är schablonavgift). Det skickades därför ut en ny enkät där alla kursdeltagare som studerar helfart på skolan fick välja ett av tre alternativ:

  • Oförändrad kostnad
  • Fikat tas bort från schablonavgiften
  • En höjning av kostnaden (då ingår även hårdbrödsmörgås vid fikat)

Sista svarsdag var fredag den 22 januari. Vi har fått in 49 st. svar på enkäten om förmiddagsfikat, vilket inte når upp till svarsfrekvensen för att vi skall kunna göra en förändring som kommer att gälla alla studerande. Som det stod i enkäten:

”För att vi ska kunna ändra fikat så behöver det vara en betydande majoritet för det förslag som har fått flest röster (70% av alla röster). Det måste även vara en hög svarsfrekvens för att vi ska kunna ändra något, minst 80% av de kursdeltagare som nu betalar för förmiddagsfika.”

Av de 49 som svarat har 30 st. velat behålla förmiddagsfikat som det är nu, och 19 st. har velat ta bort förmiddagsfikat helt. Ingen har valt alternativet att utöka förmiddagsfikat.

 

Internatet:

Ett genomgående önskemål från er som bor på internatet är en mycket bättre internetuppkoppling. Det har vi tagit fasta på; under februari månad kommer uppkopplingen förbättras avsevärt. Vi håller också på att utarbeta en ny rutin för att på ett bättre och tryggare sätt hantera felanmälningar, så de inte försvinner eller det tar för lång tid innan de åtgärdas, detta har varit en annan återkommande synpunkt i enkäten.

 

Utbildningarna:

Generellt efterfrågas information om vad materialavgiften står för. Den frågan har respektive lärarlag i uppgift att redovisa i samband med läsårets avslutning.

 


 

Vi är extremt tacksamma för alla åsikter, förslag och tankar vi fått från er via enkäten! Vi jobbar vidare med informationen. I samband med skolavslutningen kommer en uppföljande enkät att skickas ut- där kommer vi kunna se om förändringsarbetet burit frukt.

Vinnare efter lottning blev Agnes Widmark, skådespelarutbildningen. Vinsten består av ett presentkort till Akademibokhandeln. Varmt Grattis!

 

 

 

Pin It on Pinterest