Dagens patriarkala, våldsamma och ojämlika samhällen drabbar många människor, i synnerhet kvinnor. Människor drabbas av skeva och patriarkala normer och maktstrukturer. Alltför många drabbas av våld, ofta i det egna hemmet. Våld ökar också i tider av kris.

Folkhögskolan arbetar för jämlika och fredliga strukturer. Mänskliga rättigheter är möjligheten att få leva i fred, utvecklas, få tillgång till utbildning och arbete på lika villkor, själva bestämma över vår identitet och sexualitet och få hysa hopp inför framtiden.
Vi är glada att Sigtuna folkhögskola nu det närmaste halvåret mer intensivt kan arbeta med ett MR-projekt för att synliggöra i synnerhet kvinnors utsatthet.

Tack vare ett projektbidrag från Folkbildningsrådet, kommer vi framförallt under hösten 2021 att genomföra olika aktiviteter för att tillsammans synliggöra normer och arbeta med metoder för att demokratisera och mänskliggöra både vårt eget arbete men också vårt samhälle. Det kommer bland annat att bli föreläsningar om härskartekniker och våld mot kvinnor, workshops i självförsvar, kartläggningar, filmprojekt och många samtal.
Projektets namn, Inte en människa mindre, har inspirerats av den feministiska rörelsen i Chile och Argentina.

Pin It on Pinterest