GÖSTA VESTLUND HAR LÄMNAT OSS


 

Gösta Vestlund, Sveriges store folkbildningsnestor, har lämnat oss, 107 år gammal.

Gösta Vestlund föddes i Gagnef och växte upp i fattiga förhållanden. Hans faster som skulle bli hans adoptivmor, dog i spanska sjukan. Som ung kämpade han tillsammans med många för samhälls-reformer och mot nazismen som hade börjat sprida sig i Europa. Demokratin var hotad.

Efter möjlighet till realskolestudier i Borlänge, fick Gösta 1934 genom ett stipendium från kyrkan, chans att studera på Sigtuna folkhögskola. Den långa vinterkursen 1934 blev livsavgörande, har Gösta sagt i samtal med oss. Böndernas och arbetarklassens barn fick en chans till utbildning i en miljö där de goda samtalen var centrala. Efter studentexamen på Sigtuna humanistiska läroverk fortsatte Gösta Vestlund sina studier på Uppsala universitet. Senare kom han tillbaka till Sigtuna folkhögskola, nu som pedagog.

Öppenhet, jämlikhet, den dialogbaserade pedagogiken, det ödmjuka aktiva lyssnandet, det goda samtalet och samarbetet, samt bygget av trygghet och tillit till varandra har varit några av Gösta Vestlunds ledstjärnor. Att ”demokratisera demokratin” liksom ett stort engagemang för mänskliga rättigheter och klimatomställning har också varit centralt för Gösta. Under hela sin livstid engagerade Gösta Vestlund sig för folkhögskolorna på olika sätt: som pedagog, som rektor samt folkhögskole-inspektör och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Han var också engagerad i internationellt folkbildningsarbete, bland annat i Tanzania. Gösta refererade ofta till aktuell forskning, bl a World Values Survey. Robert D. Putnams klassiska ”Bowling alone” var en annan inspirationskälla.

Hösten 2015 var Gösta hedersgäst vid Sigtuna folkhögskolas temadag. Det blev ett lärorikt samtal om vårt samhälle, demokratiutveckling, framtiden. Gösta föredrog att samtala om nuet och framtiden, även om hans egen historia självklart gav honom den stora livsinsikt han hade.

Gösta Vestlund har varit en lågmäld humanist och ödmjuk folkbildare, men innehållet i hans arbete kan idag – då demokratin återigen är hotad – tolkas som både explosivt och revolutionärt.

2018 fick Gösta Sigtuna folkhögskolas personalförenings folkbildarpris. 2015 blev han invald i det internationella institutet för vuxenutbildning och fortbildning, IACEs, ”Hall of Fame”.

Gösta Vestlund har varit en stor inspiratör för oss folkbildare. Vi kan inte bowla ensamma.

Tack för allt. Far väl Gösta.

 

Anette Lydén


 

Länkar:

Gösta Vestlund Om att demokratisera demokratin, 2020

Intervju med Gösta inför folkhögskolornas 150-årsjubileum, 2018

Folkbildningskanalen, 2016

Göstas tal vid valet till IACEs Hall of Fame, 2015

Göstas hälsning till Offensiv folkbildning, 2015


 

Bilder från Gösta Vestlunds besök vid Sigtuna folkhögskola 2015-09-08

Pin It on Pinterest