ASF Ledar­utbildning

Ovan ser vi verksamhetsledaren Oskar Rommel från en grupp Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF, med namnet ”M29-gruppen”. Oskar medverkar under kursen som föreläsare på temat ”Ledningssystem med delaktighet för goda och hållbara affärer”.

ASF Ledarutbildning

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag

ASF-ledarutbildning genomförs av Sigtuna folkhögskola i samverkan med Skoopi, de arbetsintegrerade sociala företagens intresseorganisation.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett socialt företag (ASF), som handledare och i andra hand till dem som planerar göra det. Kursens ambition är att deltagarna blir en del av aktiva kollegiala nätverk av ASF-ledare och andra personer i ledande ställning i ASF.

Utbildningen är en distansutbildning med internat och digitala träffar.

Om arbetsintegrerande sociala företag

Här via länkarna finns en inledande information som kan vara till nytta för dig som redan idag är aktiv i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF, eller du som funderar på att bli en del av eller starta ett ASF. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är och hur vi ser på vad ett ASF är.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Kursens mål och innehåll

Kursen ger dig stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om ledning av det arbetsintegrerande sociala företagandets och deltagarnas egen utveckling med bland annat följande inslag:

 1. Att handleda och leda handledare
 2. Affärsutveckling offentligt/privat
 3. Chef och/eller ledare – vem är du?
 4. Skapa bra ledningssystem
 5. Konfliktlösning
 6. Demokrati/delaktighet

Kursen kommer därutöver ta upp ämnen som: ”Samverkan mellan ASF och andra”, ”Pedagogisk Ekonomi/redovisning”, ”Marknadsföring”, ”Definition av ASF och dess USP”, ”Engagerande möten”, ”Effektmätning”, ”Certifiering av ASF” och ”Supported Employment”. Om möjligt kommer anpassningar göras till aktuella händelser i samhället som berör branschen.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Vårt studieupplägg

Det är en distansutbildning på 50%, med sex kursblock om 3-4 dagar vardera under två terminer, hösten 2022 och våren 2023. De flesta kurspassen sker halvdagar.

Det första och det sista blocket sker fysiskt på skolan i Sigtuna där det prisvärda boendet på vandrarhemmet invid skolan är den bästa lösningen för deltagarna.

Fyra kursblock är digitala och sker via en lärmiljö i Microsoft Teams. De fyra digitala blocken sker över Microsoft Teams torsdag och fredag förmiddag samt närmast kommande måndag och tisdag förmiddag. Ledig helg däremellan! De två blocken med fysisk närvaro, de första och sista, startar tisdag 15.00 för att deltagare från hela landet ska hinna ta sig till skolan samma dag.

Inför alla sex kursblocken ingår att läsa utvald litteratur och ta del av videos. Deltagarna reflekterar både enskilt och gemensamt över materialet och föreläsningarna genom inlämningsuppgifter i form av skriftliga PM. Tillgång till dator och viss vana vid Microsoft Teams är nödvändig.

Kursen kommer så mycket som möjligt använda oss av den kunskap, material- och videoproduktion som tagits fram av Skoopi. Bland kurslitteraturen märks boken ”Proaktivt Ledarskap”, ”ASF-Praktikan”, ”Finansieringshandboken”, ”Effektmätning”, ”FN:s Globala Mål Agenda 2030” och ”Konflikthantering”. En del av detta kan du hitta här redan nu.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Proaktivt ledarskap är en praktisk vägledning i konsten att utveckla ett långsiktigt effektivt och hållbart ledarskap. En bok fylld av erfarenheter, tips och praktiska övningar för dig som vill lära dig mer om dig själv och utveckla ditt eget personliga ledarskap.

 — Idén till boken, proaktivt ledarskap kom en kväll på ett hotellrum efter en genomförd heldagskurs i ämnet, Att leda utan att vara chef. Det började med tanken att skapa en vägbeskrivning till att bli en bra ledare. En beskrivning utifrån mina egna samlade erfarenheter i ämnet ledarskap och skillnaden mellan att vara chef och att vara en god ledare.

Gästlärare och föreläsare

I de sex kursblocken möter du, utöver Jan Forslund, många föreläsare och grupparbetsledare. De är över lag erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet samt experter från bl.a. organisationerna Mikrofonden, Social Trade och Coompanion.

Intyg

För att bli godkänd krävs aktiv närvaro, minst 80 procent, och inlämning av samtliga uppgifter på ämneskurserna. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis i form av ett intyg för ASF Ledarutbildning.

Möt lärarna

Jan Forslund

Jan Forslund

Jan har mångårig vana av utvecklings- och utbildningsarbete samt certifiering av ASF och sitter i styrelsen för ASF:et Bönorna i Handen, i Skoopi Stockholmsregionen och Skoopis riksorganisation. Jan har tidigare varit verksamhetsledare och affärsrådgivare för socialt- och kooperativt företagande hos organisationen Coompanion Stockholms län i över 25 år, en organisation han var med och startade 1987.

Tel: 0790-74 41 50
Klicka här för att skicka epost

“Mina egna ämnen på kursen är affärsutveckling, styrelsens och verksamhetsledarens roll och ansvar, metoder för delaktighet och engagerande av hela teamet. Jag försöker stötta kursdeltagarna att ”bli sina bästa jag” och leda sina team med ett arbetssätt som präglas av demokrati, delaktighet och en övertygelse att detta bygger både hållbara människor, företag och samhälle.”

Läs mer

Kursledaren och föreläsaren Jan Forslund, glad över den t-tröja han just fått av deltagarna på ASF Ledarutbildning våren 2023. Orden ”ASF-ish” syftar på det arbetssätt ASF:en har då de arbetar med att få både människor och företag att växa.

Antagnings­krav

Något av kraven nedan ska vara uppfyllda för att du ska antas till kursen:

 • Du är eller vill bli en bättre ledare, handledare eller annan ledande funktion i ett ASF.
 • Du arbetar i eller sitter i styrelsen för ett Arbetsintegrerande Socialt Företag, ASF.
 • Du arbetar på eller för en annan typ av socialt företag, organisation eller en offentligt driven verksamhet som du vill utveckla för att om möjligt bli ett ASF eller lära av ASF.

Sista ansökningsdatum

Öppen för sen anmälan.

Kursplan

Läsårs­tider

 • Hösttermin: 2023-09-04 – 2023-12-22
 • Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-05-23

obligatoriska träffar

Block 1, internat på skolan:

 • tisdag 12/9, kl. 15.00–17.00, middag 19.00–21.00
 • onsdag 13/9, kl. 09.00–17.00
 • torsdag 14/9, kl. 08.30–12.30 + lunch

Block 2, digitalt:

 • torsdag–fredag 26–27/10, kl. 08.30–12.30
 • måndag–tisdag 6–7/11, kl. 08.30–12.30

Block 3, digitalt:

 • torsdag–fredag 7–8/12, kl. 08.30–12.30
 • måndag–tisdag 11–12/12, kl. 08.30–12.30

Block 4, digitalt:

 • torsdag–fredag 7–8/2, kl. 08.30–12.30
 • måndag–tisdag 11–12/2, kl. 08.30–12.30

Block 5, digitalt:

 • torsdag–fredag 11–12/4, kl. 08.30–12.30
 • måndag–tisdag 15–16/4, kl. 08.30–12.30

Block 6, internat på skolan:

 • tisdag 21/5, kl. 15.00–17.00, middag 19.00–21.00
 • onsdag 22/5, kl. 09.00–17.00
 • torsdag 23/5, kl. 08.30–12.30 + lunch

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.

Materialavgiften täcker kostnader för:

 • kursmaterial läraren eller ni på kursen behöver ha för att genomföra undervisningen.

Schablonavgiften är 300 kr/termin.
Materialavgiften är 750 kr/termin.

Internat, kost och logi

 • HT 23, internat 1 : 2790 kr

 • Vt 24, internat 2: 3070 kr

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest