Kursinnehåll/ vem kan söka?

Halvfartsstudier med veckoslutsinternat

Kyrkans grundkurs börjar med fyra upptaktsdagar, i augusti på Sigtuna folkhögskola och avslutas med fyra dagar i juni året därpå.

Kursen innebär också att du deltar i två helginternat per termin i Sigtuna.

En fredag- lördag per termin träffas kursen i Stockholm samt två kvällar per månad.

Internaten innebär att du bor på skolan.

Om du vill veta mer- tag kontakt med någon av oss.

Kontaktpersoner

Kursansvarig för Kyrkans grundkurs halvfart Monica Johansson
monica.h.johansson@svenskakyrkan.se
Monica Johansson – Stockholms stift
08-50894053

Anna-Lena Bergström
anna-lena.bergstrom@sigtunafolkhogskola.se
08-592 582 81

Skolsekreterare Ulf Eklund 08-592 583 01 vx 08-592 583 00 info@sigtunafolkhogskola.se
08-592 583 00 ( växel 08.30-16.00 vardagar )

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå