Tider och kostnader

Internaten är förlagda till Sigtuna folkhögskola

Tider Ht 2018 / Vt 2019

Internaten är förlagda till Sigtuna folkhögskola,
13-16/8 Upptakt Internat Sigtuna
14-16/9 Internat Sigtuna
12-13/10 Externat Stockholm
23-25/11 Internat Sigtuna
1-2/2 Externat Stockholm
15-17/3 Internat Sigtuna
26-28/4 Retreat Sigtuna
10-13/6 Avslutning Internat Sigtuna

Onsdagskvällar jämna veckor i Stockholm, start 5/9 2018 avslut 15/5 2018

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut en terminsavgift som täcker kostnader för studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, samt skolnål. Terminsavgiften är 500 kr.

Eventuell höjning av terminsavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte fastställd. Om det blir ändring av terminsavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Du betalar själv för mat och logi i samband med internatvistelserna vid Sigtuna folkhögskola. För del i dubbelrum är kostnaden cirka 8500 kr/ termin.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå