Allmän kurs – Musikproduktion

Musikproduktion

Passar dig som:

  • skriver egen musik
  • sjunger eller spelar något instrument
  • är intresserad av musikproduktion
  • vill kombinera musikproduktion och allmänna ämnen på folkhögskola

 

Ta chansen! Sista terminen!

 


 

Du ansöker genom att klicka på knappen nedan, då tas du till vår ansökningsfunktion.

Om du tidigare sökt till en folkhögskola som använder systemet (Schoolsoft) så kan du logga in med det användarnamn och lösenord du skaffade då, annars behöver du skapa ett konto.

Till ansökningsformulär,
vårterminen 2019

Till ansökan allmän kurs Musikproduktion

OM du får problem med att ansöka via formuläret eller har problem med att logga in i Schoolsoft-systemet så kan du skriva ut och fylla i följande PDF-fil:

Ansökningsformulär (PDF)

Skicka i så fall din ansökan (inklusive kopior på betyg / arbetsgivarintyg) med post till:

Ulf Eklund
Sigtuna folkhögskola, Box 92, 193 22 Sigtuna
info@sigtunafolkhogskola.se 08-592 583 00
Märk kuvertet: Allmän kurs

Sista ansökningsdag 19/11 2018


För att bli antagen så måste du komma på intervju.

Det finns två intervjudatum. Välj någon av dessa, eller om du inte har möjlighet att komma till någon av intervjutillfällena, att du vill bli kontaktad. Intervjutillfällena är bägge två halvdagslånga (eftermiddagar).

Datumen är tisdag 27 november och onsdag 5 december. De startar kl.11.30 och pågår till 15.30

Här hittar du mer information om intervjuerna

 


Om du vill veta mer om Allmän kurs ta kontakt med Skolsekreterare Ulf Eklund vx 08-592 583 00 info@sigtunafolkhogskola.se


Om utbildningen

Under en termin studerar du allmänna gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, matematik samt samhällskunskap, historia, naturvetenskap, historia och livsfrågor/religionskunskap. Du får tillgodoräkna dig tidigare studier och godkända behörigheter från folkhögskola, gymnasium eller Komvux. Du studerar färre behörighetsgivande ämnen/teman än den ordinarie allmänna kursen. Musikproduktionen är ungefär en tredjedel av kursen. Alla våra studerande får också möjlighet att delta i olika temadagar och kulturevenemang, bland annat gästföreläsare och teaterlinjens produktioner.

AK Musik

Läs mer om behörighetskraven till yrkeshögskola och högskola här

Om inriktningen

På musikprofilen får du lära dig om akustik, ljudlära, rättigheter vid utgivning av musik, inspelningsteknik, liveteknik och att spela/producera tillsammans i grupp. Vi gör studiebesök till bland annat inspelningsstudios.
Vi använder oss av Logic Pro X som inspelningsprogram. Det är en fördel om du är van att jobba med Mac, då vi bara använder Mac på kursen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas vidare när det gäller musicerande och musikproduktion. Du kanske vill producera musik som hobby eller satsa på att jobba inom området. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt och får professionellt stöd. 

  • Det går bra att ansöka både till allmän kurs med inriktning och vanlig allmän kurs.
  • Alla sökande kallas till information och antagningsintervjuer. Vi intervjuar bara på plats (inte Skype eller liknande).
  • Sigtuna folkhögskola erbjuder dig boende på vårt internat.
  • Efter vårterminen 2019 kan du antingen välja att fortsätta på Allmän kurs eller ansöka till Sigtuna folkhögskolas nya musikproduktionsutbildning

Antagningskrav

Att du fyllt 18 år samt har godkänd grundskoleutbildning. Det är en fördel om du sjunger eller spelar något instrument och skriver egen musik.

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag). Sigtuna folkhögskola tar ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, kurslitteratur, förmiddagsfika varje dag, studerandeförsäkring, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid kursstart och kursslut, temadagar, högtider mm Materialavgiften för allmän kurs med musikproduktion är 2 600 kronor/termin. Studiemedel: Allmän kurs med musikproduktion är studiemedelsberättigande (gymnasienivå). Heltidsstudier, fem dagar/vecka.


Kontaktperson Skolsekreterare Ulf Eklund 08-592 583 00 info@sigtunafolkhogskola.se

Kursansvarig Allmän kurs Anette Lydén 072 1657028 anette.lyden@sigtunafolkhogskola.se


Henrik JohanssonHenrik Johansson
Undervisar i digital musikproduktion, matematik mm.

Henrik har arbetat som frilansande ljudtekniker och musikproducent. Han driver egen inspelningsstudio och använder Logic Pro- X som inspelningsprogram sedan 2008.

Henrik har en bakgrund som musiker och låtskrivare inom rock och pop sedan mitten av 1980-talet och har sjungit och spelat i olika band under årens lopp. Han har också flera års erfarenhet som lärare och kursledare.

Henrik Johansson
08-592 582 02
henrik.johansson@sigtunafolkhogskola.se

Läs mer om allmän kurs, behörighetsgivande ämnen, behörigheter, studieomdöme m m och möt våra lärare Länk till allmän kurs

Vill du veta mer?

Kontakta skolsekreterare Ulf Eklund
08-592 583 00 vx info@sigtunafolkhogskola

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå