Tider och kostnader

Tider

Konstutbildningen omfattar helårsstudier och studiedagen är som regel 08.45-15.45.

  • Höstterminen 2017 startar den 28 Augusti och avslutas den 22 December.
  • Vårterminen 2018 startar den 8 Januari och avslutas den 5 Juni

Tider en vanlig skoldag

Skoldagen börjar kl.08.45. Lunch mellan 11.30-12.30. Skoldagen avslutas kl.15.30


Kostnader

All undervisning är kostnadsfri. Sigtuna folkhögskola tar ut en terminsavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar, högtider och kursavslutning. Terminsavgiften är 1 200 kr.

Eventuell höjning av terminsavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte fastställd. Om det blir ändring av terminsavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Studieresan, som äger rum under årskurs 1, i början av vårterminen kostar 6000 kr, och delbetalas under läsåret.

Varje kurs tar också ut en schablonavgift per termin för Ateljéavgift och studiebesök. För Konstutbildningen är schablonavgiften 2000 kronor per termin. Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla aktiviteter. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.
Mer information om de aktuella kostnaderna för mat och boende läsåret 2018/2019 får du i samband med antagningsintervjun, som du blir kallad till efter godkänd ansökan.

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå