Tider och kostnader

Tider

Konstlinjen omfattar helårsstudier och studiedagen är som regel 08.45-15.45.

Höstterminen 2017:
Start 28 Augusti och avslutas den 22 December
Vårterminen 2018:
Start 8 Januari och avslutas den 5 juni.

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri. Sigtuna folkhögskola tar ut en terminsavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar, högtider och kursavslutning samt skolnål. Terminsavgiften är 1 200 kr.

Eventuell höjning av terminsavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte fastställd. Om det blir ändring av terminsavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Varje kurs tar också ut en schablonavgift per termin- Ateljéavgift och studiebesök. För Konstextra är schablonavgiften 1200 kronor per termin. Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla aktiviteter. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.

Vill Du bo på vårt internat?

Här hittar du information om skolans internat.

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå