Intyg och studieomdömen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå