Möt lärarna på Fritidsledarutbildningen

Lennart ”Lelle” HanssonLennart Hansson
Undervisar på och är kursansvarig för Fritidsledarutbildningen och Avkortad fackutbildning.

Jag är folkhögskolelärare därför att jag tror att folkbildningstraditionen har en fortsatt stark påverkan på individen och att jag som lärare kan vara en tillgång för människor som jag möter i mitt yrke. Fritidsledarutbildningen på Sigtuna Folkhögskola formar och utbildar för yrket i sin samtid.

Lennart Hansson
08-592 582 53
lennart.hansson@sigtunafolkhogskola.se

Karolina LundbergKarolina Lundberg
Jag undervisar och handleder bland annat i utomhuspedagogiska ämnen, friluftsliv. I dessa ämnen blir miljön och framför allt gruppen viktig för en persons lärande och utveckling. Jag brinner för att hjälpa en grupp att fungera som stöd men också som utmanande för en person så att han eller hon kan våga testa sina gränser och hitta dolda styrkor, att få se i ögonen när någon nått insikten– jag klarade mer än jag trodde!

Karolina Lundberg
08-592 583 51
karolina.lundberg@sigtunafolkhogskola.se

Kjell CarlesKjell Carles
Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskolärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande.  Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Kjell Carles
08-592 582 74
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Johannes ”JoA” MarkströmJohannes Markström

Har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.

Johannes Markström
072-165 70 49
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå