Tider och kostnader

Tider

Kursen omfattar 80 veckor och kurstiden är 40 veckor/år.

Följande tider gäller för läsåret 2017/18:

  • Kursen och höstterminen startar 21 augusti
  • Höstterminen avslutas 22 december
  • Vårterminen startar 8 januari 2018
  • Skolavslutning 5 juni 2018

 En normal skoldag

08.45-10.00 Modul 1
Fika
10.25-11.30 Modul 2
Lunch
12.45-14.00 Modul 3
14.20-15.45 Modul 4

Kostnader Fritidsledare- Helfart

Sigtuna folkhögskola tar ut en terminsavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch eller kaffe vid kursstart, forumdagar, högtider och kursavslutning samt skolnål. Terminsavgiften är 1 200 kr.

Eventuell höjning av terminsavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte fastställd. Om det blir ändring av terminsavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Varje kurs tar också ut en schablonavgift per termin för material, studiebesök och studieresor. För Fritidsledarutbildningen är schablonavgiften 8000 kronor sammanlagt för de två åren. Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla aktiviteter. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart. Kostnader för kurslitteratur är ca 4000 kr.

Vill Du bo på vårt internat?

Här hittar du information om boende på skolan!

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå