Fritidsledarutbildningen

-En yrkesutbildning

Fritidsledarutbildningen

Två inriktningar- en med kommunal inriktning (mångfald) och en med inriktning mot Svenska kyrkan.

Fritidsledarutbildningen på Helfart


Till Ansökan

Klicka på knappen ovan för att söka till utbildningen.
Där hanterar du också din ansökan, till exempel lämnar kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan.

Sista ansökningsdag Fortlöpande


Fritidsledarutbildningen är en tvåårig socialpedagogisk utbildning.Vi har två olika fritidsledarutbildningar som erbjuds för helfartsstudier. Den ena utbildningen förbereder dig för arbete som fritidsledare inom Svenska kyrkan och den andra ger dig förberedande kunskaper för att jobba inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet.

 

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som är jämbördig med en högskoleutbildning.

Utveckla ditt ledarskap, bearbeta dina attityder, ifrågasätt dina värderingar, ta del av den senaste fritidsmetodiken och fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället.

1-JoB_20140213__D6H0751

                              

Utbildningen ger dig verktygen

På fritidsledarutbildningen får du verktygen för att driva ett bra och kvalitetsinriktat arbete bland barn och ungdomar i ett samhälle som ständigt förändras. Du får ta del av den senaste fritidsmetodiken, fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället och studera barn- och ungdomskulturer.

Utbildningen utvecklar ditt ledarskap

Du utvecklar ditt ledarskap genom att tillsammans med dina kurskamrater bearbeta dina attityder och värderingar kring människan och samhället i ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi och ledarskap.

Varierade studier med stort eget ansvar

Mycket av undervisningen sker i arbetsgrupper. Där har du som studerande ett stort ansvar för planering och genomförande av studierna. Det gäller allt från kortare grupparbeten till större projektuppgifter. Studieformen förutsätter att du tar egna initiativ och att du har bra arbetsdisciplin.
Du får också genomföra självständiga uppgifter, som till exempel individuellt skrivna reflektioner i samband med att du har läst kurslitteratur. Allt arbete i grupp och individuella studier, sker med lärares insyn och handledning.

 

12 veckors praktik

Utbildningen innehåller 12 veckors praktik. Under praktiken får du pröva fritidsledarrollen och arbetsförhållanden i kommun eller församling. Under praktiktiden skriver du på egen hand en praktikrapport med anknytning till praktikplatsen.

Kontaktperson
Skolsekreterare Ulf Eklund
08-592 583 00
info@sigtunafolkhogskola.se

Kursansvarig: Kjell Carles, 08-59258274
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå