Tider och kostnader Foto Distans

Foto Distans, kursträffar HT-2018/VT-2019

  • 7–8/9 2018 (internathelg 1)
  • 7–8/6 2019 (internathelg 2)


Kursavgifter


1060 kr / internatvistelse inklusive Del i dubbelrum, middag, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.


Vill du hellre bo i enkelrum kostar det 1260 kr.


Kostnad för dagdeltagande/ vistelse är 665 kr och då ingår all kost inklusive frukost. Går inte att välja bort!


Kurssavgift vilken täcker försäkringar, kopiering, digitala verktyg med mera 750 kr per termin.


Varje kurs tar också ut en schablonavgift per termin. För Foto Distans blir kostnaden 300 kr/termin. Den kostnaden läggs på den första fakturan.

Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.


Total kostnad hela utbildningen (Ht-18 och Vt-19):
Om du väljer dubbelrum: 2120 kr + 1500 kr + 600 kr = 4420 kr
Om du väljer enkelrum: 2520 kr + 1500 kr + 600 kr = 4620 kr
Dagdeltagare kostar: 1330 kr + 1500 kr + 600 kr = 3430 kr

 

 

 

 

 

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå