Tider och kostnader

Inspelning pågår

Inspelning pågår

Tider

  • Höstterminen 2018 startar den 27 augusti och avslutas den 21 december.
  • Vårterminen 2019 startar den 7 januari och slutar den 5 juni.


Tider en vanlig skoldag
Skoldagen börjar kl.08.45. Lunch mellan 11.30-12.30. Skoldagen avslutas kl.15.30

Kostnader
All undervisning är kostnadsfri. Sigtuna folkhögskola tar ut en terminsavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar, högtider och kursavslutning. Terminsavgiften är 1200 kr.

Eventuell höjning av terminsavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte fastställd. Om det blir ändring av terminsavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Studieresan, som äger rum under början av vårtterminen 2018 kostar 6000 kr, delbetalas under läsåret.

Varje utbildning tar också ut en schablonavgift per termin för material och studiebesök. För Filmutbildningen är schablonavgiften 3500 kr/termin. Det är inte säkert att schablonavgiften täcker alla kostnader. Information om vad avgiften täcker och vad som eventuellt tillkommer får du i samband med kursstart.

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå