Läsårstider och kostnader

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs är heltids- och helårsstudier.

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag). Sigtuna folkhögskolas stipendiefond bidrar till våra studieresor och billigare luncher för studerande. Vår materialavgift täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, en del kurslitteratur, förmiddagsfika, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid kursstart (HT) och kursavslutning (VT). Materialavgiften är 2 300 kr/termin. För Allmän kurs med inriktning musik är kostnaden 2600 kr.

Eventuell höjning av materialavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte beslutad. Om det blir ändring av materialavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN).

Observera: Den som studerar på Språkåret- Svenska som andraspråk, studerar på grundnivå.


Du behöver ha en egen bärbar dator för studierna. Om du inte har det kan folkhögskolan hjälpa dig med en hyrlånedator. Säg till om detta vid antagningsintervjun.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå