Intyg, behörigheter,studieomdömen och SeQF

Folkhögskolans intyg visar studiernas omfattning (tid) och vilka ämnen du har studerat.
Du som avslutar Allmän kurs får ett intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget (behörighet i ämne)visar i vilka ämnen du har fått kunskaper i motsvarande godkänd nivå. Dessutom får du ett studieomdöme.

Grundskolebehörighet:

Du som får godkänt i ämnen på grundskolenivå får ett intyg som visar detta.

Grundläggande behörighet:

Du som behöver läsa in hela gymnasiet (motsvarande Gy11) behöver studera tre läsår. Du som redan har några gymnasiebehörigheter behöver studera i minst ett läsår upp till 5 terminer beroende på dina tidigare studier och behörigheter. Äldre gymnasiebetyg räknas.

De grundläggande gymnasiebehörigheterna är

 • Svenska 1, 2 och 3 eller
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1.

Om du vill söka vidare till Yrkeshögskola efter Allmän kurs behöver du Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5.

Du som har behörigheter i vissa gymnasieämnen får läsa in de behörigheter du saknar men heltidsstudierna på folkhögskolan är en helhet. Du kanske måste studera ämnen du redan har behörigheter i, men då fördjupa och utveckla dig i de ämnena.
Har du slutbetyg i många ämnen kan Komvux vara ett bättre alternativ.

Särskild behörighet krävs för att bli behörig till vissa högskoleutbildningar. Ta själv reda på vad som behövs. Förutom grundläggande behörighet erbjuder vi möjligheten till särskild behörighet i matematik, samhällskunskap och naturkunskap.

Folkhögskolan har inte betyg. Våra behörigheter ger motsvarande gymnasieskolans/komvux godkänt-betyg i varje ämne.

Lärarna sätter också ett studieomdöme för varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Studieomdömet är en kollektiv lärarprognos för hur den studerande kan klara högre studier. Den som vill studera vidare söker till högskolan i folkhögskolegruppen som är en egen kvotgrupp. Till vissa utbildningar krävs också att den sökande gjort Högskoleprovet.

Folkbildningsrådet har beslutat om riktlinjer för studieomdömena. Samma regler gäller för alla Sveriges folkhögskolor. Lärarna ska ta hänsyn till:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga

Studieomdömet har en sjugradig skala:

4    – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3    – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2    – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1    – Mindre god studieförmåga

Du har rätt att begära att inte bli omdömessatt.

Studerande på folkhögskolans Allmänna kurs har rätt att begära omprövning av studieomdömet:

SeQF2 och SeQF4

När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasium kan du också få ett SeQF2 eller SeQF4-intyg. Intygen kan användas för studier i Europa.

 

Läs mer om behörigheter:

www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Behorighet-till-hogskolestudier/Grundlaggande-behorighet/

Läs mer om studieomdömen:

https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Studieomdome-och-behorighetsintyg/

http://media.sigtunafolkhogskola.se/2011/03/Studieomdöme-omprövning-SFH-studrättslig-standard-komplement.pdf

Läs mer om folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan:

www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Folkhogskolans-urvalsgrupp-till-hogskolan/

Läs mer om SeQF:

SeQF2 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs grund motsvarande 9-årig grundskola

SeQF4 på Sigtuna folkhögskolas Allmänna kurs motsvarande 3-årig gymnasieutbildning

Omfattningskravets fyra alternativ:

En illustration över omfattningskravets fyra alternativ

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå