Allmän kurs

Allmän kurs

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux och är en parallell väg att uppnå gymnasiekompetens.

Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxna, som ger dig stora möjligheter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.

Sveriges 154 folkhögskolor är en del av folkbildningen. Folkhögskolan är fri och frivillig. Vi är fria att forma våra kurser tillsammans med deltagarna.

Riksdagen har beslutat att vi har ett demokratiuppdrag.
Vi har inte nationella kursplaner att följa. Istället arbetar vi fram våra egna kursplaner.

 


Till ansökan allmän kurs

Klicka på knappen ovan för att komma till inloggningen där du kan söka till utbildningen. Där hanterar du också din ansökan, till exempel lämnar kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan.


För att bli antagen så måste du komma på intervju.

Det finns två intervjudatum. Välj någon av dessa, eller om du inte har möjlighet att komma till någon av intervjutillfällena, att du vill bli kontaktad. Intervjutillfällena är bägge två halvdagslånga (eftermiddagar).

Datumen är tisdag 27 november och onsdag 5 december. De startar kl.11.30 och pågår till 15.30

Här hittar du mer information om intervjuerna
 


Om du vill veta mer om Allmän kurs ta kontakt med Skolsekreterare Ulf Eklund vx 08-592 583 00 info@sigtunafolkhogskola.se

 


Allmän kurs – för dig som

  • har läst grundskolan och vill uppnå gymnasiebehörighet
  • behöver komplettera Komvux eller dina gymnasiestudier
  • vill bilda dig och utvecklas som människa och aktiv medborgare tillsammans med andra
  • behöver komplettera ditt sista grundskoleår på allmän kurs.

På Allmän kurs vid Sigtuna folkhögskola arbetar du nära lärarna och kurskamraterna. Vi arbetar med många olika metoder, både enskilt och i grupp. Varje senvår gör vi en studieresa. Resmålen varierar, vi har till exempel besökt Kiruna, Paris och Gotland.

Studietid: 1-4 år beroende på tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart. Vi har också antagning till vårterminen.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha minst ett års dokumenterad nykterhet bakom sig.


 

Läs mer om Sigtuna folkhögskolas pedagogiska och politiska idé.

Våra regler och studeranderättsliga standard

För dig som är intresserad av skolans internat

 

Om du vill veta mer om Allmän kurs ta kontakt med

Skolsekreterare Ulf Eklund 08-592 583 00 vx info@sigtunafolkhogskola

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå