Tider och kostnader

Läsårstider 2018-19

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag). Sigtuna folkhögskolas stipendiefond bidrar till våra studieresor och billigare luncher för studerande.
Vår materialavgift är 2 300 kronor/termin. Det täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, studiematerial, kopior, datautskrifter, förmiddagsfika, försäkring under skoltid, lunch och kaffe vid kursstart (augusti) och kursavslutning(juni). Resor till/från studiebesök betalar du själv.

Eventuell höjning av materialavgiften för läsåret 19/20 är ännu inte beslutad. Om det blir ändring av materialavgiften kommer du informeras om detta i samband med den obligatoriska intervjun.

Observera: Den som studerar på Språkåret- Svenska som andraspråk, studerar på grundnivå. Tänk på det när du söker CSN. Om du fått en studieplats hos oss, kan vi hjälpa dig att göra ansökan till CSN.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå