Intyg, behörigheter, studieomdöme och SeQF2

Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Alla som studerat i minst ett läsår och har godkänd närvaro och godkända studieresultat har rätt att få ett studieomdöme. Det är lärarnas gemensamma prognos hur en studerande kan klara högre studier (högskola/universitet).

Efter 1-2 år på Språkåret kan du också få ett SeQF2-intyg som kan användas för studier i Europa.

Här läser du mer om SeQF2

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå