Allmän kurs - Språkåret

Svenska som andraspråk – grundkurs

Har du SFI C och vill lära dig mer svenska?
Gå Språkåret på Sigtuna folkhögskola, du får intyg efter varje läsår!

 

Ansökan är öppen till och med måndag 15 november.
Du som söker blir kallad till antagningsintervju
som kommer att ske tisdag 23 november kl. 13.00.

 

Sök nu!Läs mer

Språkåret

 • För dig som har godkänd Sfi C eller D.
 • För dig som inte är klar med grundskolan.
 • För dig som vill utveckla ditt svenska språk.
 • För dig som vill lära dig att studera.
 • För dig som vill studera på heltid (5 dagar i veckan).
 • För dig som vill öka dina chanser till jobb.
 • Möjlighet att utvecklas till Sfi-D-nivå.
 • Möjlighet uppnå Sva Grundnivå.
 • För dig som vill utvecklas i en stimulerande och vacker miljö.
 • Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Intyg och behörighet

Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Alla som studerat i minst ett läsår och har godkänd närvaro och godkända studieresultat har rätt att få ett studieomdöme. Det är lärarnas gemensamma prognos hur en studerande kan klara högre studier (högskola/universitet).

Efter 1-2 år på Språkåret kan du också få ett SeQF2-intyg som kan användas för studier och arbete i Europa.

Kursinnehåll

I våra kurser jobbar vi med aktuella, allmänbildande och viktiga frågor. Vi vill att du ska få chans att:

 • stärka ditt självförtroende
 • öka dina kunskaper och färdigheter
 • kunna bli mer aktiv som medborgare
 • få behörigheter för fortsatta studier
 • öka dina chanser att få jobb
 • vara med oss i arbetet för ett nödvändigt omställningsarbete för klimat och miljö

Vi gör intressanta studiebesök. Under läsåret får du också möjlighet att gå på teater och andra kulturevenemang.

 • Våra arbetsdagar börjar kl.08.45 varje vardag.
 • Schematiderna varierar men de lärarledda lektionerna slutar vanligen 15.30, ibland 14.00.
 • Utöver lärarlett arbete behöver du ägna fler studietimmar själv för att fördjupa dig och slutföra uppgifter.
 • Svenska, engelska och matematik studerar vi varje vecka
 • Övriga ämnen studerar vi i temablock.

Studierna på Allmän kurs – Språkåret är heltids- och helårsstudier.

 

 • Kursen och höstterminen startar måndag 23 augusti kl. 10.00 i Västersalen
 • Höstlov v.44
 • Höstterminen avslutas fredag 17 december
 • Vårterminen startar måndag 10 januari 2021
 • Sportlov v.9
 • Påsklov v.13
 • Kursen avslutas fredag 3 juni 2021

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha, eller lära dig, förmågan att ta ansvar för dina studier själv.

Formella krav

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd sfi C eller motsvarande.

Intervju

För att bli antagen måste du vara med i en intervju. Intervjun hålls på plats på Sigtuna folkhögskola. Om Folkhälsomyndigheten ändrar på sina råd så kan det hända att vi gör intervjun med dig via Teams eller per telefon.

Intervjuspråket är svenska.

Det finns minst två intervjudatum och du blir inbjuden till din intervjutid via epost till den adress du anger i din ansökan. Våra intervjuer är halvdagslånga folkbildningskurser med intervjuer, uppgifter, rundvandring och samtal.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart. Vi har också antagning till vårterminen. Du måste också ha en bärbar dator (PC) med ett aktuellt operativsystem.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats.I bedömningen tas hänsyn till behov, motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha uppnått minst ett års dokumenterad nykterhet.

Ta ditt nästa steg redan idag!

Studie­besök och resor

Vi gör många studiebesök och korta studieresor under läsåret. På senvåren har vi flera sammanhängande studieresdagar. Resmålet kan ofta vara vårt närområde i Stockholms- eller Uppsalaregionen. Andra resmål genom åren har varit Gotland och Kiruna.

Läsårstider och kostnader

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs – språkåret är heltids- och helårsstudier.

 • Kursen och höstterminen startar måndag 23 augusti 2021, kl. 10.00 i Västersalen
 • Höstlov vecka 44
 • Höstterminen avslutas fredag 17 december 2021
 • Vårterminen startar måndag 10 januari 2022
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Kursen avslutas fredag 3 juni 2022

Kostnader Språkåret

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. Skolan tar dock ut en schablonavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1200 kr/termin. Den här kostnaden kommer att höjas för läsåret 2021-2022, information om vad kostnaden blir publiceras här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Allmän kurs tar också ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa och en del kurslitteratur. Materialavgiften är 1 100 kr/termin. Schablonavgiften och materialavgiften är tillsammans 2 300 kronor/termin

Eventuell ändring av materialavgiften för läsåret 2021-2022 är ännu inte beslutad. Om det blir någon höjning av materialavgiften för läsåret 2021-2022 publiceras detta här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Observera:

 • Den som studerar på Allmän kurs – språkåret, studerar på grundnivå.
 • Du behöver ha en egen bärbar dator för studierna.

Möt lärarna på Språkåret

Kristen Hope

Kristen Hope

Lärare vid Allmän kurs och Språkåret

 

Jag är ny i folkhögskolevärlden men erfaren som vuxenpedagog. Jag älskar att vara lärare för vuxna eftersom de är nyfikna och självdrivna – alla som är här har valt att studera här. Vuxna har med sig så många diverse livserfarenheter till klassrummet också som berikar studietiden för alla. Jag tycker så mycket om att få lära mig av mina deltagares berättelser.

Kristen Hope
08-592 582 42
kristen.hope@sigtunafolkhogskola.se

Louise Janving

Louise Janving

Lärare vid Allmän kurs

 

Lärare på allmän kurs, där jag främst under­visar i svenska och livs­frågor. Jag har arbetat inom olika skol­former (gymnasium, Kom­vux, SFI, studie­förbund) men 2007 ramlade jag in i folkhögskole­världen och här vill jag vara! På Sigtuna folkhög­skola har jag arbetat sedan 2012. För mig är mötet och samtalet med människor det viktigaste i folk­bildningen. Att vi lär av varandra – tillsammans.

Louise Janving
08-592 582 68
louise.janving@sigtunafolkhogskola.se

Catherine Lezilver

Catherine Lezilver

Lärar- och studerandeassistent

 

2015 satte jag foten på Sigtuna folkhögskola för första gången. Då var jag studerande på AK (Allmän kurs) men vad jag inte visste då var att jag en dag skulle arbeta som lärarassistent på samma skola! Jag är med under olika lektioner för både AK och Språkåret. Skulle vi inte ses under en lektion så kommer vi garanterat att ses under studieverkstadstid. På studieverkstan kan du jobba i kapp med uppgifter som du inte hunnit med hemma och jag finns där för att hjälpa dig om du behöver det.

Att studera på Sigtuna folkhögskola är det bästa beslutet jag tagit (förutom att tacka ja till jobbet då) Här fick jag upp ögonen för folkbildning, hur viktig den är och hur vi alla är en del av den. Vi har ju alla erfarenheter, mer eller mindre, att dela med oss av till varandra.

Catherine Lezilver
08-592 583 57
catherine.lezilver@sigtunafolkhogskola.se

Annika Lindgren

Annika Lindgren

Lärare och samordnare för Allmän kurs och Språkåret

 

Jag jobbar som lärare på Allmän kurs och undervisar i engelska, svenska och Sva. Jag är också med och undervisar tematiskt i samhällsorienterade ämnen och naturkunskap. Det som tilltalar mig med folkhögskolans pedagogik är idén om att lärande och folkbildning sker i en gemenskap. Den stimulerande och varierande undervisningen är också något som är väldigt speciellt för folkhögskola. Omvärldskoll och mänskliga rättigheter är en del av skolvardagen och att arbeta med sådana frågor som rör detta dagligen känns som en ynnest.

Jag gillar att skriva och sjunger och spelar även lite på fritiden. Jag bor med min familj och min hund i Sigtuna, vilket passar mig bra eftersom jag gillar små städer och naturligtvis för att det är så vackert och för att det andas spännande historia.

Annika Lindgren
08-592 582 01
annika.lindgren@sigtunafolkhogskola.se

Anette Lydén

Anette Lydén

Lärare och samordnare för Allmän kurs och Språkåret. Projektleder MR-projektet ”Inte en människa mindre”

 

Folkhögskola har jag jobbat på i hela mitt vuxna liv efter några år inom vård, social­politiskt arbete och journalistik. Studier i stats­vetenskap, idéhistoria, språk, pedagogik och internationella masters­programmet ”Adult Learning and Global Change”.

Folkhög­skolan är möjlig­heternas land! Vi arbetar för demokrati, kunskaper och är kreativa tillsammans. Vår stora frihet gör att studie­tiden kan bli verkligt mening­sfull för alla och vi utvecklas tillsammans. Vardags­glädje kan det aldrig bli för mycket av!

Anette Lydén
08-592 582 58
anette.lyden@sigtunafolkhogskola.se

Elwood ”Ludde” Overholt

Elwood ”Ludde” Overholt

Lärare vid Allmän kurs

 

Jag försöker leva efter en credo skriven av Robert Fulghum (lite fritt översatt):

 • Dela allting.
 • Spela schysst.
 • Slå inte.
 • Ställ tillbaka saker där du hittade dem.
 • Städa upp efter dig.
 • Ta aldrig saker som inte är dina.
 • Säg förlåt om du skadar någon.
 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Spola.
 • Varma kakor och kall mjölk är bra för en.
 • Lev balanserat–lär dig lite och tänk lite och rita och måla och sjunga och dansa och leka och arbeta lite varje dag.
 • Ta en tupplur på eftermiddagarna.
 • Se upp för trafiken, håll händerna och håll ihop när man går ut i världen.
 • Uppmärksamma under. Så ett frö och se hur bladen växer uppåt och rötterna neråt utan att någon vet varför, men så är det.
 • Guldfiskar, hamstrar och vita möss till och med fröet dör. Det gör även vi.
 • Kom ihåg ett av de första orden man lär sig: TITTA!
 • Och en egen: Skratta!

Elwood Overholt
08-592 582 91
elwood.overholt@sigtunafolkhogskola.se

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

Om Sigtuna

Sigtuna folkhögskola ligger i pittoreska Sigtuna stad med sitt myller av caféer och charmiga smågator med färgglada hus. Här finns butiker, parker, strandpromenader och mycket natur. Runt Mälaren hittar du fina badplatser på gångavstånd. Inom räckhåll har du också ett rikt kulturliv i både Stockholm och Uppsala.

 

Sigtuna grundades år 970 och är Sveriges första stad. Idag, mer än tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. I omedelbar närhet finns det fyra slott och 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Här kan du besöka kyrkor och ruiner, slott och torparbyar samt Sveriges minsta rådhus, promenera på Sveriges första gågata ”Stora gatan” – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas.

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658