Allmän kurs - Språkåret

Svenska som andraspråk – grundkurs

Har du SFI C och vill lära dig mer svenska?
Gå Språkåret på Sigtuna folkhögskola, du får intyg efter varje läsår!

 

Ansökan för läsåret 2021–2022 är nu stängd,
Vi kommer dock att öppna ansökan för vårterminen 2022 senare i höst.

 

Beställ infoLäs mer

Språkåret

 • För dig som har godkänd Sfi C eller D.
 • För dig som inte är klar med grundskolan.
 • För dig som vill utveckla ditt svenska språk.
 • För dig som vill lära dig att studera.
 • För dig som vill studera på heltid (5 dagar i veckan).
 • För dig som vill öka dina chanser till jobb.
 • Möjlighet att utvecklas till Sfi-D-nivå.
 • Möjlighet uppnå Sva Grundnivå.
 • För dig som vill utvecklas i en stimulerande och vacker miljö.
 • Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Intyg och behörighet

Du får intyg efter varje läsår. Om du uppnår grundskolenivå (motsvarande årskurs 9) får du ett behörighetsintyg i svenska som andraspråk och i andra ämnen du klarat.

Alla som studerat i minst ett läsår och har godkänd närvaro och godkända studieresultat har rätt att få ett studieomdöme. Det är lärarnas gemensamma prognos hur en studerande kan klara högre studier (högskola/universitet).

Efter 1-2 år på Språkåret kan du också få ett SeQF2-intyg som kan användas för studier och arbete i Europa.

Kursinnehåll

I våra kurser jobbar vi med aktuella, allmänbildande och viktiga frågor. Vi vill att du ska få chans att:

 • stärka ditt självförtroende
 • öka dina kunskaper och färdigheter
 • kunna bli mer aktiv som medborgare
 • få behörigheter för fortsatta studier
 • öka dina chanser att få jobb
 • vara med oss i arbetet för ett nödvändigt omställningsarbete för klimat och miljö

Vi gör intressanta studiebesök. Under läsåret får du också möjlighet att gå på teater och andra kulturevenemang.

 • Våra arbetsdagar börjar kl.08.45 varje vardag.
 • Schematiderna varierar men de lärarledda lektionerna slutar vanligen 15.30, ibland 14.00.
 • Utöver lärarlett arbete behöver du ägna fler studietimmar själv för att fördjupa dig och slutföra uppgifter.
 • Svenska, engelska och matematik studerar vi varje vecka
 • Övriga ämnen studerar vi i temablock.

Studierna på Allmän kurs – Språkåret är heltids- och helårsstudier.

 

 • Kursen och höstterminen startar måndag 23 augusti kl. 10.00 i Västersalen
 • Höstlov v.44
 • Höstterminen avslutas fredag 17 december
 • Vårterminen startar måndag 10 januari 2021
 • Sportlov v.9
 • Påsklov v.13
 • Kursen avslutas fredag 3 juni 2021

Antagningskrav

En vilja att lära

Att studera på folkhögskola är annorlunda, du behöver ha, eller lära dig, förmågan att ta ansvar för dina studier själv.

Formella krav

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd sfi C eller motsvarande.

Intervju

För att bli antagen måste du vara med i en intervju. Just nu sker intervjuer via Teams eller per telefon på grund av covid19.

Intervjuspråket är svenska.

Det finns flera intervjudatum. Välj någon av dessa. 

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

För att vara säker på en studieplats behöver du ansöka i god tid innan varje terminsstart. Vi har också antagning till vårterminen. Du måste också ha en bärbar dator (PC) med ett aktuellt operativsystem. 

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats.I bedömningen tas hänsyn till behov, motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier.
Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha minst ett års dokumenterad nykterhet bakom sig.

Studie­besök och resor

Vi gör många studiebesök och korta studieresor under läsåret. På senvåren har vi flera sammanhängande studieresdagar. Resmålet kan ofta vara vårt närområde i Stockholms- eller Uppsalaregionen. Andra resmål genom åren har varit Gotland och Kiruna.

Läsårstider och kostnader

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs – språkåret är heltids- och helårsstudier.

 • Kursen och höstterminen startar måndag 23 augusti 2021, kl. 10.00 i Västersalen
 • Höstlov vecka 44
 • Höstterminen avslutas fredag 17 december 2021
 • Vårterminen startar måndag 10 januari 2022
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Kursen avslutas fredag 3 juni 2022

Kostnader Språkåret

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. Skolan tar dock ut en schablonavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1200 kr/termin. Den här kostnaden kommer att höjas för läsåret 2021-2022, information om vad kostnaden blir publiceras här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Allmän kurs tar också ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa och en del kurslitteratur. Materialavgiften är 1 100 kr/termin. Schablonavgiften och materialavgiften är tillsammans 2 300 kronor/termin

Eventuell ändring av materialavgiften för läsåret 2021-2022 är ännu inte beslutad. Om det blir någon höjning av materialavgiften för läsåret 2021-2022 publiceras detta här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Observera:

 • Den som studerar på Allmän kurs – språkåret, studerar på grundnivå.
 • Du behöver ha en egen bärbar dator för studierna.

Möt lärarna på Språkåret

Lena Fahlgren

Lena Fahlgren

Lärare, svenska som andraspråk och engelska

Lena undervisar i svenska som andraspråk och engelska.

”Språk ligger mig varmt om hjärtat. Att berätta för varandra och sätta ord på tankar, känslor och åsikter är oerhört viktigt. Lika viktigt är det att lyssna. Jag lär mig något nytt av mina deltagare varje dag för fullärd blir man aldrig. Vi utvecklas tillsammans!”

Lena Fahlgren
08-592 582 69/42
lena.fahlgren@sigtunafolkhogskola.se

Louise Janving

Louise Janving

Lärare, svenska och svenska som andraspråk

Louise undervisar i svenska och svenska som andraspråk

”För mig är folkbildningens och folkhögskolans viktigaste tanke och praktik att vi alla lär av varandra och varandras erfarenheter.”

Louise Janving
08-592 582 68
louise.janving@sigtunafolkhogskola.se

Elwood ”Ludde” Overholt

Elwood ”Ludde” Overholt

Lärare, engelska och matematik

Elwood, ”Ludde”, undervisar i matematik, historia och naturkunskap.

”Det jag brinner för är att uppmuntra studerande att ta chansen att öppna Pandoras ask vad gäller ämnesinlärning. Att upptäcka lite i ett ämne gör att det känns roligare och lättare nästa gång. Man får helt enkelt mersmak och kan inte låta bli att lära sig nya spännande saker.”

Elwood Overholt
08-592 582 91/69
elwood.overholt@sigtunafolkhogskola.se

Anette Lydén

Anette Lydén

Lärare och samordnare

Anette undervisar i samhällskunskap, svenska och svenska som andra språk. Samordnare i allmänna kursens arbetslag.

”Folkhögskolans demokratiuppdrag är fantastiskt. Här utvecklas vi som individer och aktiva medborgare. Folkhögskolans deltagare kan påverka sina egna studier, och som medborgare kan vi påverka vårt samhälle. För det krävs kunskaper, mod, ömsesidig respekt och samarbetsförmåga. Det jobbar vi med i folkhögskolan.”

Anette Lydén
08-592 582 58
anette.lyden@sigtunafolkhogskola.se

Karolina Ahlgren

Karolina Ahlgren

Lärare, engelska

Karolina Ahlgren
08-592 583 51
karolina.ahlgren@sigtunafolkhogskola.se

Johannes Markström

Johannes Markström

Lärare, matematik

Catherine Lezilver

Catherine Lezilver

Lärarassistent

Om Sigtuna

Sigtuna folkhögskola ligger i pittoreska Sigtuna stad med sitt myller av caféer och charmiga smågator med färgglada hus. Här finns butiker, parker, strandpromenader och mycket natur. Runt Mälaren hittar du fina badplatser på gångavstånd. Inom räckhåll har du också ett rikt kulturliv i både Stockholm och Uppsala.

 

Sigtuna grundades år 970 och är Sveriges första stad. Idag, mer än tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. I omedelbar närhet finns det fyra slott och 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Här kan du besöka kyrkor och ruiner, slott och torparbyar samt Sveriges minsta rådhus, promenera på Sveriges första gågata ”Stora gatan” – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas.

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658