Fritidsledar­utbildningen på Distans

Distansutbildning på 75% vid Sigtuna folkhögskola

Ansökan för läsåret 2021–2022 är nu stängd,
välkommen att söka till hösten 2022 igen.

 

Beställ informationLäs mer

Distansutbildning för Fritidsledare

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som har minst tre års yrkeserfarenhet och vill läsa till fritidsledare. Utbildningen har två profiler, och riktar sig till kommunal öppenverksamhet med mångfaldsprofil, respektive församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) kompletterar de utbildningspoäng du har från din yrkeserfarenhet.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen är integrerad med din aktuella anställning i kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för att gå utbildningen, då ett projekt på arbetsplatsen ska genomföras under studietiden.

Behörighetskrav

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter laptop samt färdigheter i Microsofts programvaror, särskilt Word, alternativt motsvarande kompatibelt programpaket. I utbildningen används Microsoft Teams för kommunikation och videokonferenser, vilket kräver tillgång till bredband.

Upplägg

Teman

Utbildningen ges under följande teman och är tvärvetenskaplig

 • Barn och samhälle
 • Ungdomars livssituationer och aktiviteter
 • Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser
 • Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller

Moment

De 50 veckorna (poängen) delas upp på följande moment:

 • Egen inläsningstid av litteratur.
 • Sigtunaträffar, sex dagar per termin under fyra terminer.
 • Regionträffar, två dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete på arbetsplatsen (med arbetsgivarens godkännande).
 • Handledarmöten med lärare, på plats eller via Microsoft Teams.
 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionmöten och Sigtunaträffar).
 • Tiden för egen lästid läggs upp efter överenskommelser med utbildningen och arbetsgivaren. Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.

Regionträffar sker i studiegrupper så nära arbetsplaten som möjligt. Efter antagning lämnas besked om studiegruppernas ortsplacering.

Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektarbetet planeras i samråd mellan arbetsgivaren och den studerande. Arbetsplatsen skall kunna dra nytta av projektet i verksamheten.

För godkänt projektarbete gäller att upplägg och genomförande uppfyller kraven på tidsåtgång och resultat. Detta prövas på sedvanligt sätt av utbildningsanordnaren i Sigtuna.

Handledarmöten genomförs med Microsoft Teams tillsammans med andra studerande och lärare från Sigtuna folkhögskola. Dessa möten sker återkommande under utbildningens hemmaveckor.

Din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens innehåll. Bifoga ett intyg till din ansökan.

Intyg och studieomdömen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.

Läsårstider

Dagar på Sigtuna folkhögskola 2021-2022

Hösten 2021

 • 24-26/8 (vecka 34)
 • 13-14/10 (vecka 41)
 • 1-2/12 (vecka 48)

Våren 2022

 • 2-3/2 (vecka 5)
 • 6-7/4 (vecka 14)
 • 13-15/6 (vecka 24)

   

  Dagar på Sigtuna folkhögskola 2022-2023

  Hösten 2022

  • 23-25/8 (vecka 34)
  • 19-20/10 (vecka 42)
  • 7-8/12 (vecka 49)

  Våren 2023

  • 1-2/2 (vecka 5)
  • 5-6/4 (vecka 14)
  • 12-14/6 (vecka 24)

  En skoldag i Sigtuna startar kl 09.00 och slutar kl 17.00. Varje tillfälle för regiongruppen är 8 timmar. Under studiedagarna på Sigtuna folkhögskola ingår inte boende eller mat. Boende kan du beställa genom skolans vandrarhem, det går också att köpa mat under lunchen. Du kan naturligvis också ta med din egen mat.

Möt lärarna på Fritidsledar­utbildningen på Distans

Kjell Carles

Kjell Carles

Lärare

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Kjell Carles
08-592 582 74
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Pia Holmgren

Pia Holmgren

Lärare

Undervisar i pedagogik, friluftsmetodik, skapande verksamhet och enskilt arbete. Gick själv fritidsledarutbildningen på 80-talet på Fornby Folkhögskola, senare utbildad yrkeslärare med inriktning – barn och fritid.

Har arbetat på alla nivåer inom kommunal fritidsverksamhet, som fritidsledare, föreståndare och tjänsteman på fritidsförvaltning, men också inom skola och HvB-hem med ungdomar med diagnoser och sociala beteendeproblem.

Lagidrottare; fotboll, bandy och innebandy är stora fritidsintressen, både som tränare, styrelseledamot, förälder och utövare.

Pia Holmgren
08-592 583 51
pia.holmgren@sigtunafolkhogskola.se

Johannes Markström

Johannes Markström

Lärare, ansvarig för Fritidsledarutbildningen på distans

“Jag har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.”

Johannes Markström
08-592 583 49
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Hitta till oss

Sigtuna folkhögskola

Manfred Björkquists allé 20
19331 Sigtuna
tel: 08-592 583 00

Från Arlanda

Från Arlanda tar du dig till oss på ca 20 minuter med taxi.

Med kollektivtrafik:
SL Buss 583, byte i Märsta till buss 575. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”.

Från Stockholm

Med kollektivtrafik:
Pendeltåg till Märsta station, byte till buss 575 mot Sigtuna och Hällsboskolan. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”. Från Stockholms central tar resan ca en timme.

Med bil:
Kör E4:an norrut och sväng av vid Sigtuna/Märsta. Fortsätt i ca 12 kilometer på väg 263. Efter 12 kilometer sväng av vid rondell mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

Från Uppsala

Med Kollektivtrafik:
Ta Upptåget från Uppsala centralstation till Knivsta station byt till buss 183. Kliv av vid hållplatsen ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 45 minuter.

Med bil:
Kör väg 255, (gamla Stockholmsvägen). Vid Skälsta sväng av på väg 263. Efter ca 30 kilometer sväng av vid rondellen mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 40 minuter.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

GPS-Koordinater

Koordinater (RT90)
X: 6612218.373, Y: 1606820.144 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Koordinater (WGS84)
Lat: 59.61515359841755, Lon: 17.698030471801758 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658