Fritidsledarutbildningen på Distans

Flexibel form, vid Sigtuna folkhögskola

NYHET! Fritidsledarutbildningen på distans kommer att starta till HT-19
från att förut ha startat vartannat år kommer den nu att starta varje hösttermin.

 

Antagningen är nu tyvärr stängd för läsåret 2019-2020.

 

 

Läs mer

Distansutbildning för Fritidsledare

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som vill läsa till fritidsledare. Utbildningen riktar sig till kommunal öppenverksamhet med mångfaldsprofil och församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) skall komplettera de utbildningspoäng som saknas sedan yrkeserfarenhet vid anställning inom kommun eller församling i Svenska kyrkan räknats in.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen förutsätter en integrering med fast anställning i Kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för denna flexibla utbildningsform.

Behörighetskrav

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter färdigheter i programvaran MicroSoft Office, särskilt Word, gärna Power Point eller motsvarande programpaket för kontorsinformation. Även tillgång till Internetpåfart; bredband rekommenderas. Leverantören bör tillåta ljud- och bildkommunikation med exempelvis SKYPE programvara. Egen laptop eller platta med kapacitet.

Plan för FL-Distans

 • Utbildningen ges under följande tema och har en tvärvetenskaplig karaktär
 • Barn och samhälle
 • Ungdomars livssituationer och aktiviteter
 • Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller
 • Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser

Moment

De 50 veckor (poängen) kommer att delas upp på följande praktiska moment:

 • Egen inläsningstid av litteratur.
 • Sigtunaveckor, sex dagar per termin, under fyra terminer.
 • Regionträffar, tre dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete i tjänst och på arbetsplats med arbetsgivares godkännande.
 • Handledarmöten med personal från Sigtuna via interaktiva hjälpmedel, bild och ljud eller på plats.
 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionmöten och Sigtunadagar).
 • Tiden för egen lästid läggs upp efter överenskommelser med utbildningen och arbetsgivaren. Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.

Regionträffar kommer att ske så nära den studerandes egen arbetsplats som det är möjligt. Metodiskt upprättas regionala studiegrupper. Studiegruppen är till för reflektion om det pågående litteraturstudiet och arbetsuppgifter. Först efter antagning kan besked lämnas om studiegruppernas ortsplacering etc.

Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektet utformas i samverkan med den studerandes arbetsgivare och förutsätts genomföras som ett led i det egna arbetet. Arbetsplatsen skall kunna dra nytta av projektet i det fortgående och utvecklande församlingsarbetet. Området för och inriktningen på projektarbetet planeras i samråd mellan den studerande och hans/hennes arbetsgivare.

För godkänt projektarbete gäller att uppläggningen och genomförandet uppfyller de krav på tidsåtgång och resultat. Detta prövas på sedvanligt sätt av utbildningsanordnaren i Sigtuna.

Handledarmöten genomförs med interaktiv kommunikationsteknik av studerande och personal från Sigtuna folkhögskola. Dessa möten sker återkommande under utbildningens hemmaveckor och skall bidra i process och till kvalitet av utbildningen.

Som ansvariga för utbildningen vill vi att din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens längd och genomförande. Därför vill vi att denna sida skrivs under och skickas till oss.

Intyg och studieomdömen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.

Ta ditt nästa steg redan idag!

tider FL-Distans

Dagar på Sigtuna folkhögskola 2019-2020

Hösten 2019

 • V 35. Augusti 27, 29
 • V 42 Oktober 16, 17
 • V 49 December 4, 5

Våren 2020

 • V 5. Januari 29, 30
 • V 14. April 1, 2
 • V 24. Juni 9, 10, 11

En skoldag i Sigtuna startar kl 08.45 och slutar kl 17.00. Varje tillfälle för gruppen är 8 tim.
Under studieveckorna på Sigtuna folkhögskola ingår inte boende eller mat. Om man behöver boende får man beställa det via vandrarhemmet på skolan. Detsamma gäller mat. Det går att köpa mat under lunchen. Annars går det bra att ta med sig egen mat.

Möt lärarna på Fritidsledar­utbildningen på Distans

Kjell Carles

Kjell Carles

Lärare, Ansvarig för Fritidsledarutbildningen

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Kjell Carles
072-165 70 41
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Karolina Lundberg

Karolina Lundberg

Lärare

“Jag undervisar och handleder bland annat i utomhuspedagogiska ämnen, friluftsliv. I dessa ämnen blir miljön och framför allt gruppen viktig för en persons lärande och utveckling. Jag brinner för att hjälpa en grupp att fungera som stöd men också som utmanande för en person så att han eller hon kan våga testa sina gränser och hitta dolda styrkor, att få se i ögonen när någon nått insikten– jag klarade mer än jag trodde!”

Karolina Lundberg
08-592 583 51
karolina.lundberg@sigtunafolkhogskola.se

Johannes Markström

Johannes Markström

Lärare, ansvarig för Fritidsledarutbildningen på distans

“Jag har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.”

Johannes Markström
072-165 70 49
johannes.markstrom@sigtunafolkhogskola.se

Hitta till oss

Sigtuna folkhögskola

Manfred Björkquists allé 20
19331 Sigtuna
tel: 08-592 583 00

Från Arlanda

Från Arlanda tar du dig till oss på ca 20 minuter med taxi.

Med kollektivtrafik:
SL Buss 583, byte i Märsta till buss 575. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”.

Från Stockholm

Med kollektivtrafik:
Pendeltåg till Märsta station, byte till buss 575 mot Sigtuna och Hällsboskolan. Kliv av vid hållplats ”Sigtuna folkhögskola”. Från Stockholms central tar resan ca en timme.

Med bil:
Kör E4:an norrut och sväng av vid Sigtuna/Märsta. Fortsätt i ca 12 kilometer på väg 263. Efter 12 kilometer sväng av vid rondell mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

Från Uppsala

Med Kollektivtrafik:
Ta Upptåget från Uppsala centralstation till Knivsta station byt till buss 183. Kliv av vid hållplatsen ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 45 minuter.

Med bil:
Kör väg 255, (gamla Stockholmsvägen). Vid Skälsta sväng av på väg 263. Efter ca 30 kilometer sväng av vid rondellen mot ”Sigtuna centrum” och följ skyltarna ”Hotellslinga S”, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen. Passera Sigtunastiftelsen och Humanistiska läroverket innan du svänger av vid skylten ”Sigtuna folkhögskola”. Beräknad restid ca 40 minuter.

Parkering:
Det finns en parkeringsplats vid receptionen. Det kostar ingenting att parkera hos oss.

GPS-Koordinater

Koordinater (RT90)
X: 6612218.373, Y: 1606820.144 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Koordinater (WGS84)
Lat: 59.61515359841755, Lon: 17.698030471801758 — (Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna)

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658