Film­utbildningen

Lär dig producera film och utforska ditt filmiska uttryck.

I samarbete med andra kulturutbildningar på skolan får du pröva på olika kreativa nyckelroller inom ett filmteam.

 

Beställ informationLäs mer

En grundläggande filmutbildning

Filmutbildningen

Praktisk och teoretisk kunskap

Filmutbildningen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om filmproduktion. Du lär dig att berätta med bild och ljud, och får såväl tekniska som estetiska och kommunikativa färdigheter för att genomföra dina filmiska visioner och projekt.

Sigtuna folkhögskola är en kreativ mötesplats för flera olika konstarter. Ditt filmskapande kan utvecklas i samarbete med olika personer som har skilda erfarenheter, intressen och bakgrunder. Det huvudsakliga lärandet är praktisk-baserat – med många filmrelaterade övningar och flertalet korta filmprojekt – men varvas med både teori och kulturhistorisk orientering. Du får grunder i sådant som regi, foto, ljus, ljud och klippning, och lär dig hur en film blir till, från idéstadie till färdig produkt.

För att gå utbildningen behöver du inte sysslat med film tidigare, men du bör ha ett brinnande intresse för film och filmproduktion. Efter utbildningen blir du väl förberedd för ditt nästa steg: högre utbildning, att producera egna filmer, eller att starta en egen firma med några av dina vänner.

 

Kursinnehåll

 • Filmfoto
  – Om kamerans funktioner, bildkomposition och ljussättning
 • Filmljud
  – Grundläggande ljudteknik och ljudläggning
 • Filmklippning
  – Klipptekniker, organisation och berättande
 • Filmregi
  – Filmdramaturgi, regibearbetning och personregi
 • Konst-, teater- och filmhistoria
  – Allmän kulturorientering
 • Projektarbete
  – Planering, för- och efterproduktion, grupprocesser och kommunikation
Filmutbildningen

Arbeta i filmteam

I filmklassen delas ni in i filmteam där ni får pröva på olika kreativa nyckelroller i korta film­produktioner. I dessa produktioner samarbetar ni tätt ihop med Skådespelar­utbildningen. Varje team får varsin komplett film­utrustning till sina film­inspelningar och tillgång till redigerings­rum och ljud­studios med senaste professionella programmen för post­produktion. På skolan arbetar vi främst med Adobe Premiere och After Effects, men även med program som Logic Pro X och DaVinci Resolve.

Under året kommer vi att göra studie­besök på film­festivaler i när­området, det kan till exempel bli Uppsala kort­films­festival, Stock­motion, Cinema Queer, Tempo eller Stockholms film­festival.

Foto från ett seminarium vid Berlinalen 2019, dit klassen reste det året.

Filmutbildningen

Kursens mål är att du ska

 • kunna producera och gestalta egna filmer
 • utveckla ett visuellt berättarspråk
 • förstå ljudets berättarfunktioner inom film
 • få kunskap om olika nyckelroller i en filmproduktion
 • lära dig olika tekniker och program för att klippa film
 • kunna använda ljus på ett berättande sätt
 • få teknisk och estetisk kompetens för filmskapande
 • få kommunikativa färdigheter för att driva egna projekt
 • genomföra egna filmproduktioner.

Filmutbildning med fokus på samarbete

Filmutbildningen är ingen vanlig filmlinje. Hos oss arbetar du tätt tillsammans med deltagarna på Manusutbildningen och Skådespelarutbildningen. Du får även ett fördjupat samarbete med Musik- och ljudproduktion som koncentrerar sig på filmmusik och mixning. Teamwork och samarbete är grundläggande för allt professionellt filmskapande. Hos oss skapar ni deltagare era egna filmer med egen originalmusik. Du blir väl förberedd för ditt nästa steg: högre utbildning, att börja arbeta med film, eller att starta en egen firma med några av dina vänner.

Behind the Scenes

”Behind the Scenes” på filmen ”Cannibal High”

”Behind the Scenes” på filmen ”Syskonkärlek”

Kurs­information

Antagningskrav

 • Fullständigt ifylld ansökan inklusive referensperson.
 • Fullständigt gymnasium.
 • Alla över 18 år kan söka Filmutbildningen.
 • Obligatorisk intervju.
 • Fullgjort ansökningsprov.

Intyg och behörigheter

Efter genomgången kurs får du ett kursintyg, där kursens olika moment redovisas. Kursen ger en bra grund för dig när du söker vidare till både konstnärliga och yrkesinriktade utbildningar på högskolenivå.

Under utbildningstiden kommer du att delta i skapandet av många olika filmproduktioner. Dessa är lämpliga att använda som arbetsprover för till exempel ansökningar till högre studier eller som referenser när du söker arbete inom filmbranschen.

Filmutbildningen

Film­projekt

Cannibal High

Filmprojekt av deltagare vid Filmutbildningen 2021–2022

Syskonkärlek

Filmprojekt av deltagare vid Filmutbildningen 2021–2022

Film­projekt

av deltagare vid Filmutbildningen tidigare läsår

tider och kostnader

Filmutbildningen

Läsårstider 2022-2023

Studierna på Filmutbildningen är heltids- och helårsstudier.

 • Kursen och höstterminen startar måndag 29 augusti 2022, kl. 11.00 i Västersalen
 • Höstlov vecka 44
 • Höstterminen avslutas fredag 16 december 2022
 • Vårterminen startar måndag 9 januari 2023
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Kursen avslutas fredag 9 juni 2023

Kostnader

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. Skolan tar dock ut en schablonavgift som täcker kostnader för förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid terminsstart, forumdagar och kursavslutning.

Schablonavgiften är 1200 kr/termin. Den här kostnaden kan komma att höjas för läsåret 2022-2023, information om vad kostnaden blir publiceras här på hemsidan, senast i samband med den obligatoriska intervjun.

Filmutbildningen tar också ut en materialavgift som täcker kostnader för förbrukningsmaterial, gästlärare och studiebesök. Materialavgiften är 3500 kr/termin. Vid läsårets slut sammanställer och redovisar kursansvarig lärare hur mycket av din materialavgift som använts under läsåret, och om det finns pengar kvar. Om så är fallet, sätts dessa in på ditt konto.

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF).

Från Filmutbildningens inspelning av ”Cannibal High”
Bild från Filmutbildningens inspelning av ”Syskonkärlek”

Möt lärarna på filmutbildningen

Johan Syrén

Johan Syrén

Filmlärare

Johan Syrén är sedan tre år tillbaka pedagog på Filmutbildningen. Han har en akademisk bakgrund i ämnen som filosofi, estetik och kommunikation, och har varit professionellt verksam som frilansare inom både film- och musikbranschen i över 15 år.

”På Filmutbildningen får du möjligheten att undersöka ditt eget filmiska uttryck och lära dig grunderna i hur en filmproduktion går till”

Johan Syrén
08-592 583 99
johan.syren@sigtunafolkhogskola.se

Sander Neant Falk

Sander Neant Falk

Lärare

Sander är dokumentär­filmare, klippare och pedagog. Utbildad på film­skolan ESRA i Paris och i dokumentär­film på Nordens Biskops Arnö.

Hon har regisserat, producerat, fotat och klippt sina tre lång­dokumentärer som visats på biograf, SVT och vunnit flera priser på inter­nationella film­festivaler.

”Jag tar utsnitt ur verklig­heten, går riktigt nära, länge… Att filma tid och mänskliga psyko­logiska processer intresserar mig. Min drivkraft är att ge röst åt de som inte hörs, och skapa möjligheter för människor att mötas och respekteras på lika villkor – oavsett hudfärg, sexualitet eller kön.”

Sander Neant Falk
08-592 582 06
sander.neant.falk@sigtunafolkhogskola.se

Minna Bolin

Minna Bolin

Lärare

Med ingång som filmmusikkompositör undervisar jag både på musik- och filmkurserna. Jag har en bred bakgrund inom musikens värld. Att få uttrycka sig konstnärligt är för mig en demokratifråga – och att få ta del av kultur är också det. På folkhögskolan är alla välkomna och våra olika bakgrunder berikar våra möten med varandra!

Minna Bolin
08-592 583 00
minna.bolin@sigtunafolkhogskola.se

Om Sigtuna

Sigtuna folkhögskola ligger i pittoreska Sigtuna stad med sitt myller av caféer och charmiga smågator med färgglada hus. Här finns butiker, parker, strandpromenader och mycket natur. Runt Mälaren hittar du fina badplatser på gångavstånd. Inom räckhåll har du också ett rikt kulturliv i både Stockholm och Uppsala.

 

Sigtuna grundades år 970 och är Sveriges första stad. Idag, mer än tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. I omedelbar närhet finns det fyra slott och 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Här kan du besöka kyrkor och ruiner, slott och torparbyar samt Sveriges minsta rådhus, promenera på Sveriges första gågata ”Stora gatan” – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade ut var Sigtuna stad skulle byggas.

Välkommen

Vardagar

08.00 — 16.00

Kvällar och helger

Efter överrenskommelse, kontakta oss via telefon eller epost.

Sociala medier

Kontakt

Telefon

08–592 583 00

E-Post

info@sigtunafolkhogskola.se

Besöksadress

Manfred Björkquists allé 20
193 31  Sigtuna

Postadress

Box 92
193 22  Sigtuna

Org. nr

802419-3131

Bankgiro

5102-5658