Socialpedagog

Socialpedagog­utbildning

Utbildningen är på två år, 80 veckor, på helfart på plats på Sigtuna folkhögskola

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social verksamhet i kommun, region, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, filosofi, livsåskådning, etik, samtalsmetodik med flera. Vi har en ständigt pågående dialog med och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att utbildningen är aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag.

Idé och grundvärderingar

Holistisk syn och salutogent perspektiv

Vi menar att varje enskild människan är unik och bär på viljan att skapa. Vi tror också på en holistisk syn där människans alla delar såsom kunskaper och erfarenheter är viktiga både i förståelsen av den enskilda individen och men också i den gemensamma historien som vi utgör tillsammans. Vi är alla viktiga pusselbitar och möjliggörare för det goda livet i både nuet och i framtiden både i våra egna och andras liv.

Ett annat perspektiv eller anda som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor, och kommer till uttryck i vår skolans människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

Folkbildning

Folkbildningens ledstjärna, är att ta vara på deltagarnas kunskaper och erfarenheter och skapa ett lärande av och med varandra och på sätt göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att vara en del i sin egen, andras och samhällets utveckling.

Existentiell hälsa

Vi är dessutom övertygade om att existentiell hälsa är alltmer avgörande för individ, grupp och samhälle sett både till lokalt och globalt perspektiv. Detta för att få människor att bli hela till kropp, själ och ande, bli mogna och ansvarsfulla människor som kan ta del och påverka livssituationer i smått och stort.

Socialpedagog

Om utbildningen

Eftergymnasial utbildning

Utbildningen är eftergymnasial och omfattar två studieår på heltid. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är din närvaro och ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och en central del av utbildningen.

Processinriktad

Vi arbetar processinriktat där teori varvas med reflektion, diskussion och praktiska övningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Arbetet sker både i grupp och enskilt. Detta innebär att du kopplar teoretiska kunskaper till dina erfarenheter. Det blir ett integrerat lärande som befäster dina kunskaper och ökar din kompetens.

Olika sätt att lära

Vi använder oss medvetet och regelbundet av olika sätt att lära. Det innebär att lektioner kan hållas både inomhus och utomhus. Vi använder oss av många olika kreativa och skapande uttryckssätt, fysisk aktivitet både för den egna inlärningens skull och för att erbjuda så många socialpedagogiska verktyg som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling, grupprocesser och kommunikation.

Teori och praktik

I utbildningen varvar vi teoretiska studier med olika typer av studiebesök. Vi samverkar organisationer verksamma inom yrkesområdet.
Utbildningen kommer innehålla lägerverksamhet med olika teman.
I utbildningen ingår LIA (Lärande i arbete), uppdelat tre perioder under utbildningen.

Egen fördjupning

Utbildningen kommer att avslutas med ett enskilt arbete inom ett ämne du valt att fördjupa dig i.

BALSAM – för utveckling och kvalitetssäkring

Skolan samarbetar för kommande medlemskap med Föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor.

Socialpedagog - Att vara kyrka

Utbildningens mål

 • att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social varelse
 • att möta människor i förändring
 • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna
 • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund att arbeta med ett motiverande/lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback
 • att ha kunskap om olika samtalsmetoder och aktivt lyssnande.

“Under utbildningen gör deltagaren en personlig resa och förvärvar kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog.”

Socialpedagog-sjömärke

Examen och yrkesintyg

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

 • Aktivt deltagande under hela utbildningen
 • Minst 80 % närvaro under hela utbildningen
 • Godkänt på samtliga uppgifter
 • Genomfört, redovisat och godkänt enskilt fördjupningsarbete
 • Genomförd, redovisad och godkänd LIA

Möt Lärarna

Kjell Carles

Kjell Carles
Kursansvarig och lärare på Socialpedagogutbildningen, lärare på Fritidsledarutbildningen och Kyrkans grundkurs

Tel: 072-165 70 41
Klicka här för att skicka epost

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Johannes Markström

Johannes Markström
Kursansvarig och lärare på Fritidsledarutbildningen på distans och lärare Socialpedagogutbildningen och på Allmän Kurs.

Tel: 072-165 70 49
Klicka här för att skicka epost

”Mina ämnen är: Sociologi, Samhällskunskap, Pedagogik, Församlingspedagogik m.m.
Jag undervisar på Fritidsledarutbildningen och Allmän Kurs.
Jag har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt dvs att lärandet sker genom kommunikation mellan individer i en historisk miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt ”rätt” för mig.”

Läsårstider 2024/2025

Studierna ges på heltid.

Hösttermin: 2024-08-19 – 2024-12-27
Vårtermin: 2025-01-08 – 2025-06-02

 • Höstlov vecka 44
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 16

Antagningskrav

 • På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på att du ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier, yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.
 • Du ska ha fyllt 23 år samma år som du söker utbildningen.
 • Obligatorisk intervju på plats eller på distans. Kallelse kommer via mejl.

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag.

Efter att din ansökan bekräftats av skolan, det vill säga om den är fullständig med referensperson, telefonnummer till referensperson samt att fullständiga betyg finns med, kommer du att bli kontaktad av lärarna på utbildningen för en intervju.

Ansökan är öppen för sen anmälan

Sena ansökningar behandlas med efter den 5 augusti 2024

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.
 • lunch första och sista skoldagen på terminerna och gofika en gång/termin.

Schablonavgift för höstterminen 2024 är 590 kr.
Schablonavgift för vårterminen 2025 är 590 kr.

Materialavgiften täcker kostnader för:

 • kursmaterial och utrustning som används i undervisningen.

Materialavgiften är 500 kr/termin.

Introveckan
Under introduktionsveckan har vi gemensamt förmiddagskaffe och gemensamma luncher.

Kostnad introveckan: 520 kr.

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

Pin It on Pinterest