Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag och organisationer

Ovan ser vi verksamhetsledaren Oskar Rommel från en grupp Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF, med namnet ”M29-gruppen” i bland annat Sigtuna. Oskar medverkar på kursens första internat som föreläsare på temat ”Ledningssystem med delaktighet för goda och hållbara affärer”.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag och organisationer

Distansutbildning på 50% vårterminen 2024.

Utbildningen vänder sig till personer i ledande ställning engagerade i företag och organisationer i den sociala ekonomin/civilsamhället som arbetsintegrerande sociala företag, församlingar och organisationer som driver sådan verksamhet i egen regi eller i särskilda separata former. Ledare och handledare vid kommunala arbetsverksamheter som vill ”knoppa av” från kommunen är också välkomna.

Utbildningen ger dig stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om ledning av det arbetsintegrerande sociala företagandets och deltagarnas egen utveckling. Utbildningens mål är också att hjälpa kursdeltagarna att få människor att växa, skapa sig en egen försörjning och att bland annat därmed bli en integrerad del av både arbetslivet och vårt samhälle.

ASF-ledarutbildning genomförs av Sigtuna folkhögskola i samverkan med organisationen Skoopi och i samarbete med andra organisationer i civilsamhället samt offentliga aktörer som vill främja och utveckla den sociala ekonomins roll.

Utbildningen är en distansutbildning med digitala träffar och två obligatoriska internat.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Kursens mål och innehåll

Utbildningens syfte är att stödja deltagarna att bli bättre i sitt ledningsuppdrag, i sin förmåga att tillsammans med övriga medarbetare utveckla affärsverksamheten och dess sociala mål, finna finansiering för expansion samt förmågan att bygga allianser och partnerskap med övriga civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv.

 • Vi gör skriftliga hemuppgifter inför varje kursblock, läser dem och lär av varandra
 • Vi träffar erfarna ledare för organisationer och arbetsintegrerande sociala företag som diskuterar hur ledaren skapar ordning och reda, delaktighet och samverkan
 • Vi går igenom och diskuterar likheter och skillnader i arbetsintegrerande verksamhet
 • Vi lär och diskuterar om ledarens proaktiva roll och arbetssätt i verksamheten
 • Vi lär om och diskuterar den ”dubbla affärs/verksamhetsidé” som är vår grund
 • Vi får stöd av kursledningen och av varandra på korta träffar med kurscoachning
 • Vi lär sista kursblocket i maj med inbjudna gäster om hur vi utvecklar modeller för samverkan både med kunder och kollegor

Utbildningen avser komplettera, men inte ersätta, utbildning av handledare eller karriärstödjare som t.ex. utbildning i Mary-metoden. Däremot ingår en orientering vilka utbildningar som finns just riktade till handledare. Läs om Mary-metoden här.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Bönorna i Handen driver verksamhet i sydöstra Stockholm, bland annat Cafet ”Änglagott” i nära samverkan med Tyresö Församling och i deras lokaler.

 — Idén till boken, proaktivt ledarskap kom en kväll på ett hotellrum efter en genomförd heldagskurs i ämnet, Att leda utan att vara chef. Det började med tanken att skapa en vägbeskrivning till att bli en bra ledare. En beskrivning utifrån mina egna samlade erfarenheter i ämnet ledarskap och skillnaden mellan att vara chef och att vara en god ledare.

Vårt studieupplägg

Det är en distansutbildning på 50%, med två fysiska kursblock om 3 dagar vardera och två digitala kursblock om två dagar under en termin, våren 2024. Därutöver några korta samlingar på en timma för kurscoachning mellan blocken. De digitala kursblocken och coachningen sker via en lärmiljö i Microsoft Teams som tillhandahålls av Sigtuna folkhögskola.

Det första och det sista blocket sker fysiskt på skolan i Sigtuna. På de fysiska träffarna bor du på skolans vandrarhem. Det är också ett sätt ha effektivt lärande av varandra. Kollegor, experter och litteraturen är våra bästa läromedel. Det är därför särskilt viktig att delta på de två fysiska blocken på skolan.

Utbildningen innehåller lärande genom föreläsningar, inläsning av material, att se videos, skriva egna fyra PM (samarbete i par möjligt), delta i grupparbeten och ha erfarenhetsutbyte med andra deltagare samt få kurscoachning mellan kurstillfällena – inte minst då deltagarna förväntas vara aktiva i sina företag/organisationer och alla kanske inte heller är studievana.

Inför alla fyra kursblocken ingår att läsa utvald litteratur och ta del av videos. Deltagarna reflekterar både enskilt och gemensamt över materialet och föreläsningarna genom inlämningsuppgifter i form av skriftliga PM. Tillgång till och viss vana vid dator och Microsoft Teams är nödvändig. Du kan se alla kursblockens tider och dagar här på sidan.

Kursen kommer använda sig av den 13 års erfarenhet av bra material som boken ”Proaktivt Ledarskap” av Michael Wolde – och han medverkar själv på ett av kursblocken. Vi använder kunskap, material- och videoproduktion som ”ASF-Praktikan”, ”Finansieringshandboken”, och ”Effektmätning”. Materialen passar bra för alla typer av arbetsintegrerande verksamhet även om många av dem tagits fram av Skoopi. Denna gratis ”guldgruva” hittar du här.

Folkbildningens fokus på delaktighet och tillvaratagande av deltagarnas egna erfarenheter och engagemang stämmer väl ihop med de värderingar och principer som arbetet i nästan all arbetsintegrerande verksamhet i den sociala ekonomin/civilsamhället vilar på. Utbildningen tar tillvara alla deltagares egna erfarenheter och utnyttjar den ömsesidiga kompetensen bland annat genom metoden “BIG BOSS” där enskilda deltagare får stöd av alla de övriga i problemlösning. Här utnyttjas som resurs det faktum att deltagarna kommer från liknande men samtidigt skilda världar.

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF

Proaktivt ledarskap är en praktisk vägledning i konsten att utveckla ett långsiktigt effektivt och hållbart ledarskap. En bok fylld av erfarenheter, tips och praktiska övningar för dig som vill lära dig mer om dig själv och utveckla ditt eget personliga ledarskap. Du får den i handen på det första fysiska kursblocket i februari.

 — Idén till boken, proaktivt ledarskap kom en kväll på ett hotellrum efter en genomförd heldagskurs i ämnet, Att leda utan att vara chef. Det började med tanken att skapa en vägbeskrivning till att bli en bra ledare. En beskrivning utifrån mina egna samlade erfarenheter i ämnet ledarskap och skillnaden mellan att vara chef och att vara en god ledare.

Gästlärare och föreläsare

I de fyra kursblocken möter du, utöver Jan Forslund, flera föreläsare och verksamhetsledare.

Intyg

För att bli godkänd krävs aktiv närvaro och inlämning av samtliga hemuppgifter inom de fyra kursblocken och eventuell ersättningsuppgift för ngt missat kurstillfälle. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

Om arbetsintegrerande sociala företag

Här via länkarna finns en inledande information som kan vara till nytta för dig som redan idag är aktiv i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF, eller du som funderar på att bli en del av eller starta ett ASF. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är och hur vi ser på vad ett ASF är.

Möt lärarna

Jan Forslund

Jan Forslund

Jan har mångårig vana av utvecklings- och utbildningsarbete och sitter i styrelsen för det sociala arbetskooperativet ”Bönorna i Handen”. Jan har tidigare varit verksamhetsledare och affärsrådgivare för socialt- och kooperativt företagande hos organisationen Coompanion Stockholms län i över 25 år, en organisation han var med och startade 1987.

Tel: 0790-74 41 50
Klicka här för att skicka epost

“- ”Mina egna ämnen på kursen är främst affärsutveckling, metoder för delaktighet och engagerande av hela teamet, genom bl.a. metoden ”BIG-BOSS”. Jag försöker stötta kursdeltagarna att ”bli sina bästa jag” och leda sina team med ett arbetssätt som präglas av demokrati, delaktighet och en övertygelse att detta bygger både hållbara människor, företag och samhälle. Jag coachar dessutom alla lite extra en gång/månad.””

Läs mer

Kursledaren och föreläsaren Jan Forslund, glad över den t-tröja han just fått av deltagarna på ASF Ledarutbildning våren 2023. Orden ”ASF-ish” syftar på det arbetssätt ASF:en har då de arbetar med att få både människor och företag att växa.

Michael Wolde föreläsare Ledarutbildning för arbetsintegrerande företag och organisationer

Michael Wolde

Michael medverkar som föreläsare på kursen. Michael har skrivit boken Proaktivt ledarskap.

”Idén till boken, proaktivt ledarskap kom en kväll på ett hotellrum efter en genomförd heldagskurs i ämnet, Att leda utan att vara chef. Det började med tanken att skapa en vägbeskrivning till att bli en bra ledare. En beskrivning utifrån mina egna samlade erfarenheter i ämnet ledarskap och skillnaden mellan att vara chef och att vara en god ledare.”

Antagnings­krav

Något av kraven nedan ska vara uppfyllda för att du ska antas till kursen:

 • Du är eller vill bli en bättre ledare, handledare eller annan ledande funktion i ett ASF.
 • Du arbetar i eller sitter i styrelsen för ett Arbetsintegrerande Socialt Företag, ASF.
 • Du arbetar på eller för en annan typ av socialt företag, organisation eller en offentligt driven verksamhet som du vill utveckla för att om möjligt bli ett ASF eller lära av ASF.

Sista ansökningsdatum

15 december 2023.

Kursplan

Läsårs­tider

 • Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-05-29

Kursstart är må 8/1 då du får ett första kursbrev utskickat med en inläsningsuppgift och baserat på den ska en första inlämningsuppgift i form av ett PM göras innan vi ses på första kursblocket. Skickas in senast 24/1 så att alla hinner läsa varandras PM innan vi ses första gången.

Det är kort obligatorisk kurscoachning 25/1, 21/2, 27/3 och 2/5 kl. 10.00-11.00.

obligatoriska träffar

Block 1, internat på skolan:

 • Start tisdag 6/2 kl 15.00.
 • Avslutning med lunch torsdag 8/2, kl. 12.30

Block 2, digitalt, två förmiddagar:

 • Onsdag 6/3 och torsdag 7/3 kl. 08.30–12.30

Block 3, digitalt, två förmiddagar:

 • Onsdag 10/4 och torsdag 11/4 kl. 08.30–12.30

Block 4, internat på skolan:

 • Start tisdag 14/5 kl 15.00.
 • Avslutning med lunch torsdag 16/5, kl. 12.30

Kursavslutning

 • Onsdag 29 maj klockan 10:00-11:00, digitalt.
 • Senast 23 maj ska eventuella restuppgifter lämnas in så att vi kan skicka dig ett kursintyg.

De digitala kurspassen spelas in på video och om någon har förhinder någon enstaka gång kan kurspasset ses i efterhand och en ersättningsuppgift göras och lämnas in.

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.

Materialavgiften täcker kostnader för:

 • kursmaterial läraren eller ni på kursen behöver ha för att genomföra undervisningen.

Schablonavgiften är 300 kr/termin.
Materialavgiften är 750 kr/termin.

Internat, kost och logi i enkelrum.

 • Internat 6-8/2 : 3070 kr

 • Internat 14-16 maj: 3070 kr

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest