Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs

Sigtuna folkhögskola erbjuder Kyrkans grundkurs i samverkan med Stockholms- och Västerås strift.

Kyrkans grundkurs vänder sig till dig som vill veta mer om Svenska kyrkan. Grundkursen fungerar utmärkt som kompetensutveckling för dig som är anställd, ideell eller förtroendevald i Svenska kyrkan och som en grundläggande utbildning för dig som vill jobba inom ett av kyrkans profilyrken; diakon, församlingspedagog, musiker eller präst.

Detta är två olika kurser med lite olika upplägg men i stort sett samma innehåll.

Svenska kyrkans tro, lära, liv och organisation samt samtal om tro och liv genomsyrar båda kursuppläggen. Vi arbetar utifrån ett folkbildningsperspektiv vilket innebär ett förväntat intresse av den andres kunskaper, erfarenheter av tro och en vilja att dela med sig av sitt eget.

 

Stockholms Stift

 • 6 internattillfällen:
  – Fredag lunch till söndag lunch
  (varav ett tillfälle är retreat) förlagda till Sigtuna folkhögskola
 • 2 externnattillfällen:
  – Fredag lunch till lördag eftermiddag
 • Ca 18 onsdagskvällar (jämna veckor) förlagda till Stockholm
 • Inläsning av litteratur
 • Projektarbete i grupp
 • Planera och leda kursens andaktsliv

Västerås Stift

 • 6 internattillfällen:
  – Fredag eftermiddag till söndag eftermiddag förlagda till Stiftsgården Rättvik
 • Inläsning av litteratur
 • Skriva reflektioner
 • Planera och leda Stiftsgårdens andaktsliv
 • Gå i själavård

Pin It on Pinterest