Fritids­ledar­utbildning distans

Fritids­ledar­utbildning på distans

Distansutbildning på 75% vid Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola erbjuder en distansutbildning för dig som är minst
25 år och som har minst tre års yrkeserfarenhet och vill läsa till
fritidsledare.

Fritidsledarutbildningen, böcker för undervisningen

Två profiler

Utbildningen har två profiler, och riktar sig till kommunal verksamhet och ideell sektor, respektive församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) kompletterar de utbildningspoäng du
har från din yrkeserfarenhet.

Utbildningen pågår under fyra terminer och är integrerad med din
aktuella anställning. Du måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för
att gå utbildningen, då ett projekt på arbetsplatsen ska genomföras
under studietiden.

Folk­hög­skole­utbildning

Folkbildning är att lära sig tillsammans. Därför är Du och dina
kunskaper och erfarenheter viktiga. Under de två åren har kursen tolv
träffar på skolan och mellan dom cirka tre träffar i studiegrupper.

Bild av stenar (Studieresa)

Vårt studie­upplägg

Årkurs 1 och Årskurs 2 läser alla ämnen tillsammans, under följande teman: Barn och Samhälle Ungdomars livssituationer och aktiviteter Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller.

De 50 veckorna (poängen) delas upp på följande moment:

 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionträffar och Sigtunaträffar).
 • Sigtunaträffar, sju dagar per termin under fyra terminer.
 • Regionträffar, två till tre dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete på arbetsplatsen (med arbetsgivarens godkännande).
 • Handledarmöten med lärare, på plats eller via Microsoft Teams.
 • Tiden för egen läsning läggs upp efter överenskommelser med arbetsgivaren.
 • Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.

Regionträffar sker i studiegrupper så nära arbetsplatsen som möjligt. Vid första Sigtunaträffen skapas studiegrupperna.

Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektarbetet planeras i samråd mellan arbetsgivaren och den studerande. Projektarbetet ska förändra, förnya eller förbättra verksamheten.

Din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens innehåll. Bifoga ett intyg till din ansökan.

Händer mot en trädstam

Intyg

För att bli godkänd krävs aktiv närvaro, minst 80 procent och inlämning av samtliga uppgifter på ämneskurserna.

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.

Ansökan

Efter sista ansökningsdatum kontaktas du för intervju på distans. 

Gröna Nyckeln, Green Key

Möt Lärarna

Johannes Markström

Johannes Markström
Kursansvarig och lärare på Fritidsledarutbildningen på distans och lärare Socialpedagogutbildningen och på Allmän Kurs.

Tel: 072-165 70 49
Klicka här för att skicka epost

”Mina ämnen är: Sociologi, Samhällskunskap, Pedagogik, Församlingspedagogik m.m.
Jag undervisar på Fritidsledarutbildningen och Allmän Kurs.
Jag har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt dvs att lärandet sker genom kommunikation mellan individer i en historisk miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt ”rätt” för mig.”

Kjell Carles

Kjell Carles
Kursansvarig och lärare på Socialpedagogutbildningen, lärare på Fritidsledarutbildningen och Kyrkans grundkurs

Tel: 072-165 70 41
Klicka här för att skicka epost

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Behörighets­krav

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst tre tjänsteår i kommunal verksamhet, ideell sektor eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter laptop samt färdigheter i Microsofts programvaror, särskilt Word, alternativt motsvarande kompatibelt programpaket. I utbildningen används Microsoft Teams för kommunikation och videokonferenser, vilket kräver tillgång till bredband.

Kursplan

Klicka här för att läsa utbildningens kursplan

Läsårstider 2024/2025

Studierna ges på trekvarts fart.

Hösttermin: 2024-08-19 – 2024-12-20
Vårtermin: 2025-01-08 – 2025-06-18

 • Höstlov vecka 44
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 16

Dagar på Sigtuna folk­hög­skola 2024-2025

 • 20-22/8 – 24
 • 16-17/10 -24
 • 4-5/12 -24
 • 5-6/2 -25
 • 2-3/4 -25
 • 16-18/6 -25

En skoldag i Sigtuna startar kl 09.00 och slutar kl 17.00. Varje tillfälle för regiongruppen är 8 timmar. Under studiedagarna på Sigtuna folkhögskola ingår inte boende eller mat. Boende kan du beställa genom skolans vandrarhem, det går också att köpa mat under lunchen. Du kan naturligtvis också ta med din egen mat.

Sista ansökningsdatum

Öppet för sen anmälan. Återkoppling på sena ansökningar sker eftere den 7 augusti.

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.
 • li>

Schablonavgift är 300 kr/termin.

Materialavgiften täcker kostnader för:

 • kursmaterial och utrustning som används i undervisningen.

Materialavgiften är 200 kr/termin.

Studerande­rättslig standard

Skolans studeranderättsliga standard beskriver dina rättigheter och skyldigheter på Sigtuna folkhögskola.
Läs mer här.

CSN

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN. Folkhögskola.nu har också en PDF-fil med infor­mation om studie­stöd för folkhögskole­studerande.

Om Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Alla ansökningar till våra utbildningar sker via ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” i SchoolSoft. Första gången du använder systemet behöver du skapa ett konto. När du är inloggad på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor” kan du hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument och se din ansökans status. Blir du antagen till utbildningen du sökt behöver du tacka ”Ja” eller ”Nej” till din plats. Det gör du på ditt konto på ”Folk­hög­skolornas Mina Sidor”.

Kontrollera att du fyllt i rätt kontakt­uppgifter innan du skickar in din ansökan så att vi kan nå dig med besked om din ansökan. Håll även koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost har hamnat där.

Om du får problem med din ansökan i SchoolSoft hör av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00.

Instruktion till anmälan till utbildningen

Tipsa dina vänner om ut­bild­ningen:

 

Pin It on Pinterest