Fritidsledar­utbildningen på Distans

Distansutbildning på 75% vid Sigtuna folkhögskola

 

Ansökan till höst­terminen 2023 öppnar i början av februari, håll koll på den här sidan!
Vi kommer också att meddela då vi öppnar ansök­ningarna till våra olika utbild­ningar på vår Facebook-sida samt på Instagram. Följ oss där! 😊

 

Distansutbildning för Fritidsledare

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som har minst tre års yrkeserfarenhet och vill läsa till fritidsledare. Utbildningen har två profiler, och riktar sig till kommunal öppenverksamhet med mångfaldsprofil, respektive församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) kompletterar de utbildningspoäng du har från din yrkeserfarenhet.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen är integrerad med din aktuella anställning i kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för att gå utbildningen, då ett projekt på arbetsplatsen ska genomföras under studietiden.

Behörighetskrav

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.
 • Arbetsmetoderna förutsätter laptop samt färdigheter i Microsofts programvaror, särskilt Word, alternativt motsvarande kompatibelt programpaket. I utbildningen används Microsoft Teams för kommunikation och videokonferenser, vilket kräver tillgång till bredband.

Upplägg

Teman

Utbildningen ges under följande teman och är tvärvetenskaplig

 • Barn och samhälle
 • Ungdomars livssituationer och aktiviteter
 • Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser
 • Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller

Moment

De 50 veckorna (poängen) delas upp på följande moment:

 • Egen inläsningstid av litteratur.
 • Sigtunaträffar, sex dagar per termin under fyra terminer.
 • Regionträffar, två dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete på arbetsplatsen (med arbetsgivarens godkännande).
 • Handledarmöten med lärare, på plats eller via Microsoft Teams.
 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionmöten och Sigtunaträffar).
 • Tiden för egen lästid läggs upp efter överenskommelser med utbildningen och arbetsgivaren. Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.

Regionträffar sker i studiegrupper så nära arbetsplaten som möjligt. Efter antagning lämnas besked om studiegruppernas ortsplacering.

Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektarbetet planeras i samråd mellan arbetsgivaren och den studerande. Arbetsplatsen skall kunna dra nytta av projektet i verksamheten.

För godkänt projektarbete gäller att upplägg och genomförande uppfyller kraven på tidsåtgång och resultat. Detta prövas på sedvanligt sätt av utbildningsanordnaren i Sigtuna.

Handledarmöten genomförs med Microsoft Teams tillsammans med andra studerande och lärare från Sigtuna folkhögskola. Dessa möten sker återkommande under utbildningens hemmaveckor.

Din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens innehåll. Bifoga ett intyg till din ansökan.

Intyg och studieomdömen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.

Ta ditt nästa steg redan idag!

Läsårstider

TERMINSTIDER

Ange följande terminstider när du söker studiemedel hos CSN: 

Hösttermin: 20220815-20221216

Vårtermin: 20230109-20230616

Dagar på Sigtuna folkhögskola 2022-2023

Hösten 2022

  • 23-25/8 (vecka 34)
  • 19-20/10 (vecka 42)
  • 7-8/12 (vecka 49)

  Våren 2023

  • 1-2/2 (vecka 5)
  • 29-30/3 (vecka 13)
  • 12-14/6 (vecka 24)

  En skoldag i Sigtuna startar kl 09.00 och slutar kl 17.00. Varje tillfälle för regiongruppen är 8 timmar. Under studiedagarna på Sigtuna folkhögskola ingår inte boende eller mat. Boende kan du beställa genom skolans vandrarhem, det går också att köpa mat under lunchen. Du kan naturligtvis också ta med din egen mat.

   

Möt lärarna på Fritidsledar­utbildningen på Distans

Kjell Carles

Kjell Carles
Lärare och samordnare: Fritidsledarutbildnigen och Kyrkans grundkurs

Tel: 072-165 70 41
Klicka här för att skicka epost

“Mina ämnen är: Teologi, Livsåskådning, Filosofi och Pedagogik. I huvudsak undervisar jag på fritidsledarutbildningen och emellanåt gör jag gästspel på Svenska kyrkans grundkurs. Att vara folkhögskollärare och befinna sig i det vi kallar folkbildning är att ständigt vara i ett flöde bestående av möten och erfarenheter. Att i dessa flöden få vara med om att ”vandra med” tillsammans med den eller de man möter och då växa och erövra nya kunskaper och insikter är både inspirerande och många gånger överraskande. Som lärare önskar jag att jag i mina möten så långt det är möjligt efterleva vad Henri-Frederic Amiel sa: ”Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar.”

Johannes Markström

Johannes Markström
Lärare: Fritidsledarutbildningen och Allmän kurs

Tel: 072-165 70 49
Klicka här för att skicka epost

“Jag har efter 20 år som pedagog i Svenska Kyrkan återvänt till “brottsplatsen”. Har ett tänkande om lärande som är socialkonstruktivistiskt d v s att lärandet sker genom kommunikation mellan individer, historia och miljö. Detta gör gruppen, samtalet, rummet och tidpunkten till viktiga delar i min undervisning och folkhögskoleformen känns väldigt “rätt” för mig. I mitt arbete ingår också skolkören och andra musikaliska äventyr.”

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft

Ansökan öppnar åter 2023

Observera att alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

Pin It on Pinterest