Allmän kurs distans

Skaffa dig grundskole- och gymnasiekompetens

Ansökan är nu stängd.

Studier vid vattnet

Ett annat sätt att lära

Allmän kurs distans

Allmän kurs DISTANS på Sigtuna folkhögskola är ett alternativ till Allmän kurs på plats. Vi träffas vid fyra fysiska träffar på plats under läsåret. I övrigt studerar du hemifrån eller annan valfri plats. Folkhögskolans Allmänna kurs är en annan väg att uppnå gymnasiekompetens än gymnasieskola och Komvux. Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxna, som ger dig stora möjligheter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.
Kursen är en ettårig heltidsutbildning. Det betyder att du behöver lägga ned ungefär 8 klocktimmar varje vardag i veckan. En distanskurs är inte en snabbare väg att uppnå studieresultat, det är en annan väg. 

Under större delen av läsåret studerar du hemifrån med hjälp av dator och Internet. Du måste kunna vara uppkopplad varje studiedag och inloggad dagligen.
Du får en inledande introduktion av våra digitala system vid vår första fysiska startträff på folkhögskolan.  Den lärplattform vi använder är Teams och Office 365.

Allmän kurs Distans är precis som Allmän kurs på plats en folkhögskolekurs som är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för yrkeshögskole- och högskolestudier.

Du studerar de gymnasiegemensamma grundämnena: svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, naturkunskap och historia.
Särskild behörighet kan i vissa fall ges.

Tillsammans med din mentor och lärarna utformar vi din studieplan.

Du som har tidigare godkända behörigheter från annan folkhögskola, gymnasium eller Komvux, kan validera dessa. Allmän kurs Distans är en heltidsutbildning och en helhet. Du kan alltså inte välja bort ämnen.

Ett studieår hos oss motsvarar cirka 800 gymnasiepoäng. Du som på detta sätt kompletterar tidigare studier kan nå grundläggande behörighet på ett eller två år. Om du har godkänd grundskola samt två års arbetslivserfarenhet, kan du tillgodoräkna dig detta och påbörja dina studier i år 2 på Allmän kurs.

Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver god självdisciplin då du i hög grad själv organiserar dina studier. Lärarlaget ger dig ett grundschema för studierna som är ett förslag för hur du kan lägga upp dina studier.

Folkbildning

Sveriges 155 folkhögskolor är en del av folkbildningen. Folkhögskolan är fri och frivillig. Vi har inga centralt bestämda kursplaner utan vi är fria att forma våra kurser tillsammans med deltagarna. Behörigheter på grund- och gymnasienivå ska motsvara grundskolans och gymnasieskolans (Gy11) krav. I vilken ordning du lär dig saker och hur en vanlig skoldag ser ut kan alltså variera.

Dialog och deltagande

På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är i samtalet mellan alla dessa som nya insikter skapas och som du får växa tillsammans med andra.

Pararbete, grupparbete och gruppredovisningar är en viktig del av folkhögskolans arbetssätt. Som kursdeltagare utvecklas du både själv och med gruppen. Detta stärker både din egen självkänsla och gruppkänslan. Förutom ämnesstudierna läser vi också i ämnesövergripande studier/temablock. Det betyder att du studerar högst fyra ämnen/vecka. Utöver ämnesstudier i svenska, engelska och matematik varje vecka, har vi under läsåret fyra längre temablock där du studerar samhällskunskap, naturkunskap, historia och livsfrågor (religion). Utöver de fyra inneträffarna på folkhögskolan, Teams-lektioner, grupparbeten, chattar, loggar och inlämningsuppgifter deltar du under året i folkhögskolegemensamma föreläsningar och kulturaktiviteter via webben. Allmän kurs distans ska ge dig ökade kunskaper och färdigheter men också chans till ökat självförtroende och ansvarstagande.

Hos oss får studierna i traditionella skolämnen gå hand i hand med friare kunskapssökande. Förmågan att ta till sig och se nya infallsvinklar är högt värderad. Du får matnyttiga kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv, men det sker på ett sätt så att du växer som människa samtidigt. Du får möjlighet att upptäcka dig själv och skaffa dig redskap för att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. Folkhögskolans medborgerliga bildning betyder att vi alla behöver bli och vara aktiva medborgare för att påverka samhället.

Riksdagen har beslutat att vi har ett demokratiuppdrag. Vi har inte nationella kursplaner att följa. Istället arbetar vi fram våra egna kursplaner.

Behörighet

Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för yrkeshögskole- eller högskolestudier. De behörighetsgivande studier vi erbjuder är i första hand:

 • Svenska 1, 2 och 3. (Vi erbjuder inte behörighetsgivande studier i svenska som andraspråk).
 • Engelska 5 och 6.
 • Matematik 1.
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2.
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2.
 • Historia 1a1.
 • Religion 1.
 • Studier för särskilda behörigheter erbjuds i: matematik 2, 3 och 4; samhällskunskap 2 samt naturkunskap 2.

När du är klar får du ett behörighetsintyg och studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Kursinnehåll

I våra kurser jobbar vi med aktuella, allmänbildande och viktiga frågor. Vi vill att du ska få chans att:

 • stärka ditt självförtroende
 • öka dina kunskaper och färdigheter
 • kunna bli mer aktiv som medborgare
 • få behörigheter för fortsatta studier
 • öka dina chanser att få jobb
 • vara med oss i arbetet för ett nödvändigt omställningsarbete för klimat och miljö
 • vara med oss i att utveckla demokratin, i folkhögskolan, i jobbet, i samhället

 

Läsårstider och obligatoriska träffar

 • Hösttermin: 29 augusti – 16 december 2022
 • Vårtermin: 9 januari – 9 juni 2023
 • Startdagar 29 augusti – 1 september
 • Höstträff 10-11 november
 • Vinterträff 12-13 januari
 • Vårträff 13-14 mars

Kursplaner för Allmän kurs

Klicka på knappen för att komma till en beskrivning av Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola med lokala kursplaner. (PDF-fil, öppnas i ny flik)

Allmän kurs - litteratur

Antagningskrav

Grundskolekompetens. Stor vikt läggs vid att du är motiverad och har möjlighet att studera på distans.

Formella krav

Du kan ansöka till Allmän kurs om du:

 • har fyllt 18 år
 • har godkänd grundskola (då krävs 3 års studier på Allmän kurs)
 • behöver avsluta grundskolans sista år (4 års studier)
 • om du har godkända behörigheter från annan folkhögskola, Komvux eller gymnasiet räknas de. Ett läsår värderas som ca 800 poäng. Du behöver i volym komma upp i 2 400 poäng. Om du har godkänd grundskola och jobbat heltid i minst 2 år valideras det. Då kan du börja andra läsåret på Allmän kurs.
 • om du har en godkänd gymnasieutbildning men vill fördjupa/utöka dina kunskaper. Du kanske vill studera för ytterligare någon behörighet och öka dina chanser till högre studier genom folkhögskolestudier (d.v.s. få chans att ansöka i en annan kvotgrupp). Omfattningskravet är då ett läsår för att du ska kunna erhålla ett studieomdöme.

du behöver

 • dator med internetuppkoppling
 • headset med mikrofon
 • webbkamera
 • kunna vara uppkopplad varje vardag, och minst fem dagar i veckan. Mycket av skolarbetet kan dock göras då man är nedkopplad.
 • Vid vår första inneträff går vi igenom vår digitala lärplattform.
 • Vi har ingen möjlighet till teknisk support för din dator/uppkoppling.

 

Intervju

Information och antagningsintervju sker digitalt via Teams.

Intervjuspråket är svenska.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

Lärarlaget beslutar om antagning. Vi erbjuder studieplats till sökande i mån av plats. I bedömningen tas hänsyn till behov, motivation att studera och förmåga att klara av heltidsstudier. Vi eftersträvar blandade grupper i fråga om kön, ålder och bakgrund. Vi följer folkhögskolans studeranderättsliga standard vilket bland annat betyder att sökande med missbruk bakom sig behöver ha uppnått minst ett års dokumenterad nykterhet.

Intervju med Andreas
som gått Allmän kurs

Ta ditt nästa steg redan idag!

Tider och kostnader

Allmän kurs - distans

Läsårstider

Studierna på Allmän kurs är heltids- och helårsstudier.

 • Kursen och höstterminen startar 29 augusti 2022.
 • Höstterminen avslutas 16 december 2022
 • Vårterminen startar 9 januari 2023
 • Höstlov v 44
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Kursen avslutas 9 juni 2023

Kostnader Allmän Kurs

Undervisningen (lärarlöner och lokalkostnader) är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad med statsbidrag. 

Schablonavgiften är 250 kr/termin. Schablonavgiften är obligatorisk och täcker kostnader för försäkring och skolgemensamma aktiviteter. 

Matematikbok får du lån mot en depositionsavgift om 350 kronor. 

Vid inneträffarna betalar du själv för boende och mat på Sigtuna folkhögskolas internat. 

Våra kurser är studiemedelsberättigande (CSN). Det stöd du får beror på om du är över eller under 20 år. Läs mer på Folkhögskola.nu eller på CSN (PDF). Du kan få hjälp med ansökan av Sigtuna folkhögskolas skolsekreterare. 

  Intyg och behörigheter

  Folkhögskolans intyg visar studiernas omfattning (tid) och vilka ämnen du har studerat.

  Du som avslutar Allmän kurs får ett intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget (behörighet i ämne) visar i vilka ämnen du har fått kunskaper i motsvarande godkänd nivå. Dessutom får du ett studieomdöme.

  Grundskolebehörighet:

  Du som får godkänt i ämnen på grundskolenivå får ett intyg som visar detta.

  Grundläggande behörighet:

  Du som behöver läsa in hela gymnasiet (motsvarande Gy11) behöver studera tre läsår. Du som redan har några gymnasiebehörigheter behöver studera i minst ett läsår upp till 5 terminer beroende på dina tidigare studier och behörigheter. Äldre gymnasiebetyg räknas.

  De grundläggande gymnasiebehörigheterna är

  • Svenska 1, 2 och 3 eller
  • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1.
  • Om du vill söka vidare till Yrkeshögskola efter Allmän kurs behöver du Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5.

  Du som har behörigheter i vissa gymnasieämnen får läsa in de behörigheter du saknar men heltidsstudierna på folkhögskolan är en helhet. Du kanske måste studera ämnen du redan har behörigheter i, men då fördjupa och utveckla dig i de ämnena.

  Har du slutbetyg i många ämnen kan Komvux vara ett bättre alternativ.

  Särskild behörighet krävs för att bli behörig till vissa högskoleutbildningar. Ta själv reda på vad som behövs. Förutom grundläggande behörighet erbjuder vi möjligheten till särskild behörighet i matematik, samhällskunskap och naturkunskap.

  Folkhögskolan har inte betyg. Våra behörigheter ger motsvarande gymnasieskolans/komvux godkänt-betyg i varje ämne.

  Lärarna sätter också ett studieomdöme för varje deltagare som uppnått närvarokravet och studerat aktivt under minst ett år. Studieomdömet är en kollektiv lärarprognos för hur den studerande kan klara högre studier. Den som vill studera vidare söker till högskolan i folkhögskolegruppen som är en egen kvotgrupp. Till vissa utbildningar krävs också att den sökande gjort Högskoleprovet.

  Folkbildningsrådet har beslutat om riktlinjer för studieomdömena. Samma regler gäller för alla Sveriges folkhögskolor. Lärarna ska ta hänsyn till:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga

  Studieomdömet har en sjugradig skala:

  • 4 — Utmärkt studieförmåga
  • 3,5 — Mycket god – Utmärkt studieförmåga
  • 3 — Mycket god studieförmåga
  • 2,5 — God – Mycket god studieförmåga
  • 2 — God studieförmåga
  • 1,5 — Mindre god – God studieförmåga
  • 1 — Mindre god studieförmåga

  Länk till PDF-fil med Folkbildningsrådets anvisningar för omdömen: Klicka här.

  Studerande på folkhögskolans Allmänna kurs har rätt att begära omprövning av studieomdömet. Länk till PDF-fil med vår studeranderättsliga standards komplement om att begära omprövning av studieomdöme: Klicka här

  Du har också rätt att begära att inte bli omdömessatt.

  SeQF2 och SeQF4

  När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasium kan du också få ett SeQF2 eller SeQF4-intyg. Intygen kan användas för studier och arbete i Europa.

  Länk till PDF-fil med allmän information om SeQF för Allmän kurs på folkhögskola: Klicka här.

  Länk till PDF-fil om SeQF2 och SeQF4 på Sigtuna folkhögskolas Allmäna kurs: Klicka här.

   

  Mer information om behörigheter


   

  Läs mer om att söka till högskolan eller andra högre utbildningar, länkarna öppnas i en ny flik

   

   

   

  Omfattningskravets fyra alternativ:


   

  Här i illustrationen ovan kan du se de olika vägarna till högskolebehörighet

  Möt lärarna på Allmän kurs distans

  Annika Lindgren

  Annika Lindgren
  Lärare och samordnare: Allmän kurs

  Tel: 072-165 70 17
  Klicka här för att skicka epost

  Jag jobbar som lärare på Allmän kurs och undervisar i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Jag är också med och undervisar tematiskt i samhällsorienterade ämnen och naturkunskap.
  Läs mer

  Det som tilltalar mig med folkhögskolans pedagogik är idén om att lärande och folkbildning sker i en gemenskap. Den stimulerande och varierande undervisningen är också något som är väldigt speciellt för folkhögskola. Omvärldskoll och mänskliga rättigheter är en del av skolvardagen och att arbeta med sådana frågor som rör detta dagligen känns som en ynnest.

  Jag gillar att skriva och sjunger och spelar även lite på fritiden. Jag bor med min familj och min hund i Sigtuna, vilket passar mig bra eftersom jag gillar små städer och naturligtvis för att det är så vackert och för att det andas spännande historia.

  Louise Janving

  Louise Janving
  Lärare: Allmän kurs

  Tel: 072-165 70 24
  Klicka här för att skicka epost

  Lärare på allmän kurs, där jag främst under­visar i svenska och livs­frågor. Jag har arbetat inom olika skol­former (gymnasium, Kom­vux, SFI, studie­förbund) men 2007 ramlade jag in i folkhögskole­världen och här vill jag vara!
  Läs mer

  På Sigtuna folkhög­skola har jag arbetat sedan 2012. För mig är mötet och samtalet med människor det viktigaste i folk­bildningen. Att vi lär av varandra – tillsammans.

  Catherine Lezilver

  Catherine Lezilver
  Lärar- och elevassistent: Allmän kurs

  Tel: 072-165 70 13
  Klicka här för att skicka epost

  2015 satte jag foten på Sigtuna folkhögskola för första gången. Då var jag studerande på AK (Allmän kurs) men vad jag inte visste då var att jag en dag skulle arbeta som lärarassistent på samma skola!
  Läs mer

  Jag är med under olika lektioner för både AK och Språkåret. Skulle vi inte ses under en lektion så kommer vi garanterat att ses under studieverkstadstid. På studieverkstan kan du jobba i kapp med uppgifter som du inte hunnit med hemma och jag finns där för att hjälpa dig om du behöver det.

  Att studera på Sigtuna folkhögskola är det bästa beslutet jag tagit (förutom att tacka ja till jobbet då) Här fick jag upp ögonen för folkbildning, hur viktig den är och hur vi alla är en del av den. Vi har ju alla erfarenheter, mer eller mindre, att dela med oss av till varandra.

  Elwood Overholt

  Elwood ”Ludde” Overholt
  Lärare: Allmän kurs

  Tel: 072-165 70 25
  Klicka här för att skicka epost

  Jag försöker leva efter en credo skriven av Robert Fulghum (lite fritt översatt):

  Läs mer

  • Dela allting.
  • Spela schysst.
  • Slå inte.
  • Ställ tillbaka saker där du hittade dem.
  • Städa upp efter dig.
  • Ta aldrig saker som inte är dina.
  • Säg förlåt om du skadar någon.
  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Spola.
  • Varma kakor och kall mjölk är bra för en.
  • Lev balanserat--lär dig lite och tänk lite och rita och måla och sjunga och dansa och leka och arbeta lite varje dag.
  • Ta en tupplur på eftermiddagarna.
  • Se upp för trafiken, håll händerna och håll ihop när man går ut i världen.
  • Uppmärksamma under. Så ett frö och se hur bladen växer uppåt och rötterna neråt utan att någon vet varför, men så är det.
  • Guldfiskar, hamstrar och vita möss till och med fröet dör. Det gör även vi.
  • Kom ihåg ett av de första orden man lär sig: TITTA!
  • Och en egen: Skratta!

  Ansökan

  Ansökan sker via SchoolSoft

  Ansökan öppnar åter 2023

  Observera att alla ansökningar till våra utbildningar sker via plattformen ”SchoolSoft” och folkhögskolornas gemensamma system där som heter ”Folkhögskolornas Mina Sidor”. SchoolSoft är ett vanligt administrativt system även för grundskolor och gymnasier, så det kan hända att du redan har ett konto där. Om du har använt SchoolSoft tidigare så kommer du att känna igen dig, men annars är det enkelt att skapa ett konto och sedan göra din ansökan. På ”Folkhögskolornas Mina Sidor” kan du även hantera din ansökan, till exempel lämna kompletterande uppgifter, bifoga dokument till den eller ta bort din ansökan, och du kan även se din ansökans status och tacka ”Ja” eller ”Nej” om du blir antagen till en av våra utbildningar.

  Vi kontaktar vanligen sökanden via epost med antagningsbesked eller om vi behöver kompletterande uppgifter från dig, men i vissa fall kan vi även skicka SMS till det mobilnummer du uppger, så var noggrann då du fyller i formuläret; om du skriver fel på ditt telefonnummer eller din epostadress så kommer vi ju inte att kunna nå dig med besked om din ansökan. När du ansökt till utbildningen så håll gärna extra koll på din skräppost, det har tyvärr hänt att epost från oss (eller från SchoolSoft) har hamnat där.

  Om du får problem med SchoolSoft eller med din ansökan så tveka inte att höra av dig till oss, antingen via epost: info@sigtunafolkhogskola.se eller telefon: 08-592 583 00

  Pin It on Pinterest