Måbra-kurs för yrkesverksamma med hörselskada

Måbra-kurs för yrkesverksamma med hörselskada

29-30 april 2023

Syftet med kurshelgen är att yrkesverksamma personer med hörselskador ska få verktyg för att orka framåt i arbetslivet och delta i samhällslivet. Att leva med en hörselskada innebär stor påfrestning både fysisk och psykiskt, och många råkar ut för stress och utbrändhet under sitt yrkesliv. Kurshelgen erbjuder yrkesverksamma hörselskadade en helg där man får träffa andra i liknande livssituation, har gruppsamtal om de utmaningar det innebär att ha en hörselnedsättning i arbetslivet, få strategier för hur man ska hantera den och orka, lära sig övningar för att spänna av och må bra. En stressfri helg för återhämtning.

Kursen ges i samverkan med Hörselskadades förening i Stockholm.

 

Kursinnehåll och föreläsare

Inspirationsföreläsning som ger kraft. Hur hantera hjärntrötthet med Åsa Skagerstrand

Åsa är med. dr och audionom och är affilierad forskare till Örebro Universitet. Åsa är verksam forskare vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar primärt om personer med grav hörselnedsättning, och personer som använder cochleaimplantat. Hennes studier handlar dels om lyssningsansträngning och metoder för att minska ansträngningen i kommunikationssituationer, samt om ljudlokalisation.

Yoga och avslappning med Kasia Lindahl

Kasia har lett yoga och meditation i HRF Stockholm för hörselskadade och har erfarenhet av vilka rörelser som fungerar för den gruppen. Hon anpassar både själva övningarna och instruktionerna till att det är personer med hörselskada som deltar. Till exempel genom att instruera innan meditationsövningar som ska göras med ögonen stängda, och inte använda övningar som kräver att man lyssnar till instruktioner medan man utför dem.
Fokus ligger på andning och på axlar, övre delen av ryggen och huvudet. Många hörselskadade har mycket spänningar i axlarna och övre ryggen på grund av att de spänner sig för att höra.

Qigong med Dan Linnsén

Dan är en erfaren ledare av qigong och av att anpassa övningarna till olika grupper. Han anpassar under denna helg rörelserna till hörselskadade som ofta kan ha balansproblem. Qigong är lugna, harmoniska rörelser som är bra för att stressa ner och finna lugn. Deltagarna får lära sig övningar som de sedan lätt kan göra hemma för att stressa ner och mjuka upp spända muskler.

Skogsbad med Agneta Billby

Skogen utgör den ultimata ljudmiljön men många hörselskadade tycker inte om att vistas i skogsmiljö på grund av att man inte har koll genom synen på samma sätt som i öppnare miljöer.
Metoden Skogsbad utvecklades i Japan på 1980-talet som ett botemedel mot den ökande stressen i samhället. Det är bevisat att regelbunden vistelse i naturen bland annat kan ge minskad stress, stärkt immunförsvar, stabiliserat blodtryck, förbättrad kognitiv funktion, minskade nivåer av ångest och depression samt ökad kreativitet.
Agneta är certifierad skogsbadsguide, och hennes upplägg har vetenskaplig grund. Skogsbadet hon erbjuder på Må bra-helgen är mycket mer än en promenad i skogen. Med guidens stöd och ledning får deltagaren möjlighet att verkligen komma nära skogens läkande, att stilla sig, att komma till ro.
Agneta har erfarenhet av att leda grupper med hörselskadade och anpassar metoden till dessa, bland annat genom att alltid samla gruppen innan hon talar och se till att alla är med. Hon riktar för denna grupp också mer fokus på det man kan se, känna och dofta snarare än höra i skogen.

Samtalsgrupp med Anne Sjökvist

Anne är själv gravt hörselskadad sedan sena tonåren och har många års erfarenhet av olika typer av jobb både med och utan hörselhjälpmedel. Hon har också lång erfarenhet av att leda samtalsgrupper i olika ämnen, men mest kring hörsel och speciellt de senaste sju åren då hon jobbat som kommunikatör i Hörselskadades förening i Stockholm.
Det finns hos de flesta med hörselskada ett stort behov att prata om hörselskadan och dela med sig av erfarenheter till andra som är i liknande situation. Inom hörselvården får man bara de rent medicinska och hjälpmedelstekniska behoven tillgodosedda.
Många som är yrkesverksamma orkar inte delta i föreningsaktiviteter på fritiden utan behöver använda den till återhämtning, och ofta har man inte andra hörselskadade kring sig i familjen eller bekantskapskretsen.
Att träffa och samtala med andra i liknande livssituation är viktigt och helande på många plan. Samtalens syfte är att leda till att man känner sig mindre ensam i sin situation, att man får råd och tips av andra och kraft att gå vidare.

Kursledare

Anne Sjökvist

kommunikatör i Hörselskadades förening i Stockholm.

Kurstider och anmälan

29-30 april 2023

 • Kursen börjar med välkomstfika kl 10:00 på lördag.
 • Kursen slutar på med eftermiddagsfika kl 15:00 på söndag.
 • Alla måltider ingår i kostnaden och dukas upp i vår fina matsal.
 • Som gäst på skolan bor du i enkelrum. Alla rum har dusch och toalett på rummet, handdukar och lakan ingår.

Sista anmälningsdag: 20 april 2023

Kostnader

Måbra-kurs är en samverkanskurs mellan Hörselskadades förening i Stockholm och Sigtuna folkhögskola. All undervisning på en folkhögskolekurs är kostnadsfri. Det du som deltagare betalar för är kost och logi och i förkommande fall kursmaterial.

Måbra-kursen är delvis finansierad med bidrag från Specialpedagogiska myndigheten och med bidrag från Tysta skolan. Hur mycket du som deltagare ska betala för kost och logi beror på om du har rätt till bidragen. Om du uppfyller kraven för bidragen kommer bidragen täcka hela kostanden för kost och logi. Du som deltagare behöver uppfylla följande krav för att ha rätt till bidragen:

 • Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Det är folkhögskolan som administrerar ansökan av bidraget. Du fyller i de uppgifter som behövs i anmälan till kursen.

Bidraget består av två delar. Bidraget för kost och logi tillfaller folkhögskolan och vi drar av hela summan från kostnaden för kost och logi. Du betalar 700 kr som du får tillbaka via det andra bidraget som betalas ut till dig efter genomförd kurs.

   

 • Kost och logi utan bidrag: 1750 kronor
 • Kost och logi med bidrag: 0 kr

Anmälan

 • Anmälan görs på länken nedan
 • Var noga med att fylla i alla uppgifter som efterfrågas
 • När du gjort din anmälan får du en boknings­bekräftelse till den epost du anger i anmälan.
 • Efter att vi tagit emot din anmälan kommer du att få en betallänk.
 • Kursen har begränsat med platser. Om kursen är fulltecknad tilldelas du en reservplats.

Avbokningsregler

 • Anmälan är bindande.
 • Sista avbokningsdag är 14 dagar innan kursstart, vid avbokning senare än detta datum utgår ingen återbetalning.
 • Vid avbokning innan sista avbokningsdag återbetalas 90%.
 • Inträffar förhinder såsom sjukdom/olycka återbetalas hela ­kostnaden om giltigt läkarintyg erhålles.

Tipsa dina vänner om kursen:

Pin It on Pinterest