Sigtuna folkhögskola söker ny rektor

Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola har funnits i hundra år och vill precis som vid starten, vara en mötesplats för prövning och omprövning, nytänkande och utveckling. Skolan är en plats för lärande tillsammans med andra. Genom studier på vår allmänna linje kan de studerande läsa in motsvarande grundskole- eller gymnasiekompetens, andra satsar på att utbilda sig till fritidsledare eller skaffa en gedigen grundutbildning inom kulturområdet genom att läsa konst, film, skådespeleri eller manusskrivande. Folkhögskolan arrangerar också korta kurser tillsammans med huvudmännen och närstående organisationer. Vi driver kursgård i egen regi och vandrarhem i samarbete med Svenska Turistföreningen. Folkhögskolan har ca 200 studerande, varav ca 70 bor på internatet. Skolan har 30 anställda och styrs av Föreningen Sigtuna folkhögskola där Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga är huvudmän.

Uppdraget som rektor
Uppdraget som rektor för Sigtuna folkhögskola innebär att tillsammans med styrelse, medarbetare och studerande i enlighet med skolans värdegrund utveckla verksamheten utifrån samtidens förutsättningar.

Rollen som rektor innebär ett totalt ansvar inför styrelsen för skolans verksamhet vad gäller dess pedagogiska och övriga verksamhetsmässiga innehåll samt den ekonomiska driften.

Bland arbetsuppgifterna ligger ansvar för:

  • Ledning och ledarskap av skolan både som helhet och dess olika delar
  • Utvecklingsarbete och pedagogik
  • Arbetsorganisation och medarbetarfrågor
  • Budget, ekonomi och administration
  • Fastighetsfrågor
  • Relationer och nätverk med för folkhögskolan viktiga parter

Vår blivande rektor

  • En person med erfarenhet av ledning och ledarskap med ansvar för personal och ekonomi.
  • Har erfarenhet av samhälle/omvärld och ser nätverks- och relationsbyggande som viktiga faktorer för att vara framgångsrik
  • En person med en bred kunskapsbas där erfarenhet från arbete med utbildning och pedagogik gärna får ingå.

 
Som ledare för vår skola vill vi att du är inspirerande, drivande, pedagogisk och lyhörd. Vi vill att du har stor integritet och mod.

Att vara rektor kräver tydlighet och kommunikativ förmåga så att du skapar goda dialoger och inger förtroende för god samverkan inom och utom skolan.

Skolan är en helhet – att verka som rektor på Sigtuna folkhögskola innebär att driva viktiga frågor och skapa framtidstro.

Ansökan.
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringskonsult Christina Nordberg Prah.

Ansökningar skickas direkt till henne via e-mail så snart som möjligt men senast den 8 augusti. Christina svarar även på frågor via mail och telefon: christina.nordberg@prah.se och telefon: 070 535 6002.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå