Våra värderingar

Sigtuna folkhögskolas bildningsidé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden.

Sigtuna folkhögskolas kännetecken är
• att lärandet utgår från var och ens behov och möjligheter, samt bygger på dialog och ömsesidigt delande av kunskaper och erfarenheter
• att utgå från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan
• att mångfald tas tillvara; att livsfrågor, livstolkning och kulturyttringar har en given plats och kan brytas mot varandra

Nedan finner du skolans idédokument om pedagogik och politik:

Sigtuna folkhögskolas pedagogiska och politiska idé

Sigtuna folkhögskola verkar utifrån ett samhällsuppdrag och utifrån huvudmännens uppdrag.
Huvudmän är Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga.

Cecilia Edin
Rektor

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå