Studeranderätt och inflytande

Folkhögskolan är en fri undervisningsform för vuxna. Du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och förväntas ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull.

Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Som studerande förväntas du vara med och påverka utbildningen på kort och lång sikt. Du har inflytande över processen att besluta om studiernas innehåll och metoder. Du bör också ge återkommande synpunkter till exempel i muntliga och skriftliga utvärderingar och genom att engagera dig i Skolrådet.

Flera kurser har regelbundna mentorsträffar eller utvecklingssamtal där du kan påverka dina studier. Om det uppstår en konflikt, eller om du som studerar är missnöjd med undervisningen tar du i första hand upp detta med din lärare, mentor eller den som är ansvarig för kursen.

Om du inte tycker att du får gehör för din fråga hos lärare, mentor eller kursansvarig kan du vända dig till rektor.

Om du lyft frågan till rektor vid mer än ett tillfälle och ditt ärende ändå inte fått någon lösning vänder du dig i nästa steg till folkhögskolans styrelse. Styrelsen behandlar inte frågor som rör studieomdömen, kursintyg eller examensbevis.

I sista hand, om du har vänt dig till alla föregående instanser och din fråga inte lösts, vänder du dig till Studeranderättsliga rådet (FSR). Rådets uppgift är att granska om folkhögskolan levt upp till sin studeranderättsliga standard i det specifika fallet.

FSR ger folkhögskolan råd och rekommendationer för att hitta en lösning på situationen. FSR behandlar inte frågor som rör studieomdömen, kursintyg eller examensbevis.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå