Studerande med funktionsnedsättning/ särskilda behov

Om du känner särskilt behov av stöd kontaktar du dina lärare eller vår kurator Monika Nilssen. De kan hjälpa dig med samtalsstöd eller lotsa dig vidare till annan hjälp. Har du behov av att prata med en person med total tystnadsplikt kan du vända dig till Kjell Carles som arbetar som lärare men också är pastor.

Har du behov av personlig assistans på grund av funktionshinder är det i första hand kommunen som svarar för detta i enlighet med LSS och LASS. Vid behov bör du kontakta oss så att vi kan utreda om det finns andra möjligheter för oss att kunna stödja dig. Det finns t ex möjlighet att ansöka om extra stöd hos Specialpedagogiska myndigheten (SPSM).

För dig som inte har möjlighet att få personlig assistent men behöver extra stöd kan studier hos oss ändå fungera eftersom vi arbetar i små grupper med individuella studieplaner, med mycket lärarledd undervisning och har tillgång till kurator på skolan.

Skolans byggnader är anpassade för dig som är rullstolsburen, men terrängen på skolområdet är mycket kuperad och därför rekommenderar vi att du besöker skolan och själv bedömer om du har möjlighet att följa utbildningen.
För dig som har nedsatt hörsel har vi hörselslingor i de större salarna men inte i de vanliga klassrummen eller i särskilda utrymmen.

Du som behöver stöd med svenska språket- prata med dina lärare för att få hjälp i dina studier.

Om du mer utförligt vill läsa om skolans policy:

Policy funktionsnedsättning Sigtuna folkhögskola

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå