Skolrådet

Här finns information skolrådet, om tider för skolråd under terminen och de minnesanteckningar som gjorts fortlöpande.

Skolrådet 2018 – 2019

Skolrådet 2018 – 2019

Poängen med skolrådet är att studerande och personal tillsammans kan prata om vad som fungerar bra på skolan och vad som kan bli bättre. Det kan vara frågor om maten, gemensamma temadagar, lokalerna eller annat som rör studerande på flera kurser. Skolrådet jobbar också med Grön flagg – dvs hur vi fortsätter att utveckla skolan ur ett hållbarhetsperspektiv.
Deltagarna i skolrådet bidrar till skolans utveckling genom att synliggöra problem, ge feedback eller komma med idéer till lösningar. På så sätt blir de beslut som fattas av ansvariga inom olika områden bättre underbyggda.

Vem är med?

1-2 personer från varje kurs är med. Viktigt att det finns ett intresse för att delta – ingen tvångskommendering.

Från personalen deltar skolsekreterare, administrativ chef, husmor,  och någon lärare.

Mötesformer

Skolrådet möts ungefär var tredje vecka för lunchmöte Kl 11.30-12.30. Mötena läggs på lite olika veckodagar.

I skolrådet lyssnar vi på och respekterar varandras åsikter. Den som för fram kritik gör det för att det är bra för skolan att kritiken kommer fram. Alla tar ansvar för att samtala på ett konstruktivt sätt med fokus på möjliga lösningar.

Det finns en grundagenda som följs vid mötena för att skapa struktur. Alla i skolrådet har ansvar för att identifiera och lyfta aktuella frågor.

Vid varje möte följer vi upp vad vi pratade om vid förra mötet och vad som hänt sedan dess.
Minnesanteckningar från mötena publiceras dels på anslagstavla och på vår hemsida tillgängligt för alla.

Datum och lokal för vårterminens skolrådsmöten
Om inget annat anges äger mötet rum i Ullas Rum.
Kl 11.30-12.30.

Torsdag 20 September Lokal: Olof Skötkonung
Onsdag 10 Oktober Lokal: Söderblom

Onsdag 7 November Lokal: Söderblom

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 180920

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 181010

 

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå