Ung i den världsvida kyrkan

Ung i den världsvida kyrkan – Svenska kyrkans internationella utbytesprogram

Ung i den världsvida kyrkan är Svenska kyrkans internationella utbytesprogram. Under höstterminen får deltagare från Sverige dela liv, vardag och verklighet i en kyrka i Tanzania, Brasilien, Costa Rica eller Filipinerna. Under vårtermin delar deltagare från ovan nämnda länder liv, vardag och verklighet i Sverige. Deltagarna får följa kyrkans arbete, gudstjänster och samhällsengagemang, och delta i livet i lokalsamhället.

Deltagarna börjar och avslutar sin tid i utbytesprogrammet på Sigtuna folkhögskola. Sigtuna folkhögskola deltar i utformningen av kurserna.

Läs mer på  Ung i den världsvida kyrkans webbplats.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå