Vem kan söka?

Du måste fylla minst 18 år det år du söker till folkhögskolan. För fritidsledarutbildningen gäller att du under det första året fyller minst 20 år. För vissa kurser gäller särskilda krav på förkunskaper och praktik.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå