Om du behöver särskilt stöd

Om du känner behov av särskilt stöd under din studietid hos oss kan du alltid ta kontakt dina lärare eller vår kurator Monica Nilssen. De kan hjälpa dig med samtalsstöd eller lotsa dig vidare till annan hjälp.

Personlig assistans
Har du behov av personlig assistans på grund av funktionshinder är det i första hand kommunen som svarar för detta i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och lagen om assistansersättning LASS. Det kan också finnas möjligheter att få stöd från oss. Det finns till exempel möjlighet att ansöka om extra stöd hos Specialpedagogiska myndigheten (SPMS). Samma sak gäller om du har behov av dövtolk för att kunna genomföra dina studier.

Små grupper och mycket lärarledd undervisning
För dig som inte har möjlighet att få en personlig assistent men behöver extra stöd, kan studier vid folkhögskola ändå fungera eftersom vi arbetar i små grupper. Vi har individuella studieplaner, mycket lärarledd undervisning och det finns en kurator på skolan.

Byggnaderna är rullstolsanpassade
Skolans byggnader är anpassade för dig som är rullstolsburen, men terrängen på skolområdet är mycket kuperad. Därför rekommenderar vi att du som är beroende av rullstol besöker skolan och själv bedömer om du har möjlighet att följa utbildningen.

Nedsatt hörsel
För dig som har nedsatt hörsel har vi hörselslingor i de större salarna men inte i de vanliga klassrummen eller i allmänna utrymmen.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå