Närvaro – och frånvaroregler

Om du går på en utbildning på Sigtuna folkhögskola förväntas du delta under den planerade studietiden.

Om du går på distansstudier så ska du vara med på de gemensamma internatträffarna, studiegruppsträffarna och aktiviteter på kursens intranät. Om du går en kurs där du arbetar mycket i projektform förväntas du delta under handledningsmöten och kursgemensamma aktiviteter.

Hög frånvaro (oavsett anledning) kan leda till att kursen inte fullgjorts. Vi har inga regler för “giltig” och “ogiltig” frånvaro, all frånvaro (oavsett anledning) dras från din närvaroprocent.

Du sköter själv kontakten med Försäkringskassan och/eller CSN. Vi förutsätter också att du meddelar dina lärare om du behöver vara frånvarande. Sjukanmälan måste göras från första dagen och kan inte göras i efterhand.

Du ska anmäla frånvaro till din kursansvariga lärare samma dag via din lärares e-post eller telefon.

Vård av barn (VAB) behöver du inte anmäla till försäkringskassan. Efter sjunde frånvarodagen ska du däremot anmäla att du är hemma på grund av VAB till CSN. Om du är borta längre än två veckor från studierna ska ditt barns sjukdom styrkas med ett läkarutlåtande.

All frånvaro måste vi rapportera till CSN

Din frånvaro rapporteras rutinmässigt till CSN och kan påverka ditt studiemedel. Om du är frånvarande längre än 15 kalenderdagar i sträck betraktas det som att du är studieinaktiv. Skolan måste meddela CSN om du är studieinaktiv. Det betyder att du inte har rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå