Drogpolicy

När du har accepterat din studieplats på Sigtuna folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

Policyn utgår från följande förutsättningar:
– Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige.
– För alkoholförsäljning gäller svensk lag.
– Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså förbjudet att bruka alkohol så att man skadar sig själv och andra.
– Det är förbjudet att, utan tillstånd från skolledningen, förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans gemensamma lokaler, med undantag för internatrum och tillhörande gemensamhetsutrymmen.
– På internatet tillämpas samma regler som vid hyra av bostadslägenhet när det gäller störning och hänsyn till övriga hyresgäster.
– Ansvar för att drog- och alkoholpolicyn praktiseras åvilar alla studerande och anställda.
– Brott mot alkohol- och drogpolicy vid Sigtuna folkhögskola innebära att skolan har rätt att avskilja studerande eller säga upp hyreskontrakt på internatet.

Sigtuna folkhögskola Manfred Björkquists allé 20, Box 92, 193 22 Sigtuna Leveransadress Manfred Björquists allé 20, 193 31 Sigtuna
Tel 08-592 583 00, E-post info@sigtunafolkhogskola.se

Developed by Bob Reklambyrå